+

Мореуз Насеља > Краљ Џорџ V (1911 - 1935)

Подврста
2
Година¼c½c1c5c10c20c50c$1Година
 -  -  - 5c - 20c -  - 1935
 - ½c -  -  -  -  -  - 1932
 -  -  -  - 10c20c -  - 1927
 -  - 1c5c10c20c -  - 1926
 -  -  -  -  -  - 50c - 1921
 -  - 1c5c/new
5c/old
10c - 50c$11920
 -  - 1c5c10c20c - $11919
 -  -  - 5c10c -  -  - 1918
 -  -  -  - 10c20c -  - 1917
¼c½c -  - 10c20c -  - 1916
Монетарни систем: 1 долар = 100 центи
¼c - ¼ центи
½c - ½ цента
1c - 1 цент
5c - 5 центи
10c - 10 центи
20c - 20 центи
50c - 50 центи
$1 - 1 долар
uCoin