+

Сирија > Република Сирија (1946 - 1957)

Година
Година2½Pt5Pt10Pt25Pt50Pt½S£1S£Година
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  - ١٩٥٦١٩٥٦
 -  -  -  -  - ½S£1S£/Ag
1S£/Au
١٩٥٠١٩٥٠
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  - ١٩٤٨١٩٤٨
 -  -  - 25Pt50Pt -  - ١٩٤٧١٩٤٧
Монетарни систем: 1 фунта = 100 пистра
2½Pt - 2½ пиастра
5Pt - 5 пиастра
10Pt - 10 пиастра
25Pt - 25 пиастра
50Pt - 50 пиастра
½S£ - ½ лире
1S£ - 1 лира
uCoin