+

Тајланд > Краљ Рама VIII (1937 - 1946)

Година½s1s5s10s20s25s50sГодина
 -  - 5s/new
5s/old
10s/new
10s/old
 - 25s/new
25s/old
50s/new
50s/old
๒๔๘๙๒๔๘๙
 -  - 5s10s20s -  - ๒๔๘๘๒๔๘๘
 - 1s5s10s -  -  - ๒๔๘๗๒๔๘๗
 - 1s5s10s20s -  - ๒๔๘๕๒๔๘๕
 - 1s5s10s -  -  - ๒๔๘๔๒๔๘๔
 - 1s -  -  -  -  - ๒๔๘๒๒๔๘๒
½s -  -  -  -  -  - ๒๔๘๐๒๔๘๐
Монетарни систем: 1 бахт = 100 сатанга
½s - ½ сатанга
1s - 1 сатанг
5s - 5 сатанга
10s - 10 сатанга
20s - 20 сатанга
25s - 25 сатанга
50s - 50 сатанга
uCoin