+

Тунис > Француски протекторат (1890 - 1957)

Подврста
32
Година1c2c5c10c20c25c50c1F2F5F10F15F20F50F100FГодина
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F -  - 20F50F100F١٣٧٦١٣٧٦
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F -  -  -  -  - ١٣٧٣١٣٧٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20F50F100F١٣٧٠١٣٧٠
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F -  -  -  -  - ١٣٦٥١٣٦٥
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣٦٤١٣٦٤
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F -  - ١٣٦٣١٣٦٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F -  - ١٣٦٢١٣٦٢
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  - 10F - 20F -  - ١٣٦١١٣٦١
 -  -  - 10c -  -  -  -  -  - 10F - 20F -  - ١٣٦٠١٣٦٠
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F -  -  -  - ١٣٥٩١٣٥٩
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F10F/new
10F/old
 - 20F -  - ١٣٥٨١٣٥٨
 -  - 5c10c - 25c -  -  -  - 10F -  -  -  - ١٣٥٧١٣٥٧
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥٦١٣٥٦
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F10F - 20F - 100F١٣٥٥١٣٥٥
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥٤١٣٥٤
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F10F/new
10F/old
 - 20F/new
20F/old
 - 100F١٣٥٣١٣٥٣
 -  - 5c10c - 25c -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥٢١٣٥٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥١١٣٥١
 -  - 5c10c - 25c -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٥٠١٣٥٠
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 20F - 100F١٣٤٨١٣٤٨
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٦١٣٤٦
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٥١٣٤٥
 -  -  - 10c -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٤١٣٤٤
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٣١٣٤٣
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٢١٣٤٢
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤١١٣٤١
 -  -  -  -  -  - 50c1F -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٠١٣٤٠
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٩١٣٣٩
 -  - 5c/17
5c/19
10c - 25c50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٨١٣٣٨
 -  - 5c10c - 25c50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٧١٣٣٧
 -  - 5c10c - 25c50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٦١٣٣٦
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٥١٣٣٥
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٥١٣٣٥
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٤١٣٣٤
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٢١٣٣٢
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣١١٣٣١
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٣٠١٣٣٠
 -  -  - 10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٩١٣٢٩
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٨١٣٢٨
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٧١٣٢٧
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٦١٣٢٦
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  -  -  -  - ١٣٢٥١٣٢٥
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  - 20F -  - ١٣٢٤١٣٢٤
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F -  -  - 20F -  - ١٣٢٣١٣٢٣
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  - 20F -  - ١٣٢٢١٣٢٢
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F -  -  - 20F -  - ١٣٢١١٣٢١
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣٢٠١٣٢٠
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٨١٣١٨
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٧١٣١٧
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٦١٣١٦
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٥١٣١٥
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٤١٣١٤
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٣١٣١٣
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٢١٣١٢
 -  -  -  -  -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١١١٣١١
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣١٠١٣١٠
 -  - 5c10c -  - 50c1F2F - 10F - 20F -  - ١٣٠٩١٣٠٩
1c2c5c10c -  - 50c1F2F - 10F15F20F -  - ١٣٠٨١٣٠٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15F -  -  - ١٣٠٧١٣٠٧
Монетарни систем: 1 франак = 100 центи
1c - 1 цент
2c - 2 цента
5c - 5 центи
10c - 10 центи
20c - 20 центи
25c - 25 центи
50c - 50 центи
1F - 1 франак
2F - 2 франке
5F - 5 франака
10F - 10 франака
15F - 15 франака
20F - 20 франака
50F - 50 франака
100F - 100 франака
uCoin