+

Уједињени Арапски Емирати > Уједињени Емирати (1973 - 2017)

Подврста
Разврставање: Година
Година1f5f10f25f50f1DГодина
 -  - 10f25f50f - ٢٠١٧٢٠١٧
 - 5f - 25f - 1D٢٠١٤٢٠١٤
 -  -  -  - 50f - ٢٠١٣٢٠١٣
 -  -  -  -  - 1D٢٠١٢٢٠١٢
 -  - 10f25f -  - ٢٠١١٢٠١١
 -  -  - 25f50f1D٢٠٠٧٢٠٠٧
1f5f10f25f50f1D٢٠٠٥٢٠٠٥
 - 5f10f -  -  - ٢٠٠١٢٠٠١
 -  -  - 25f50f1D١٩٩٨١٩٩٨
1f -  -  -  -  - ١٩٩٧١٩٩٧
 - 5f10f25f -  - ١٩٩٦١٩٩٦
 -  -  - 25f50f1D١٩٩٥١٩٩٥
 -  -  - 25f -  - ١٩٩٠١٩٩٠
1f5f10f25f50f1D١٩٨٩١٩٨٩
1f5f10f25f50f1D١٩٨٨١٩٨٨
 - 5f10f25f50f1D١٩٨٧١٩٨٧
 -  -  - 25f - 1D١٩٨٦١٩٨٦
 -  - 10f25f50f1D١٩٨٤١٩٨٤
 -  -  - 25f -  - ١٩٨٣١٩٨٣
 - 5f10f25f50f1D١٩٨٢١٩٨٢
1f -  -  -  -  - ١٩٧٥١٩٧٥
1f5f10f25f50f1D١٩٧٣١٩٧٣
Монетарни систем: 1 дирхам = 100 филса
1f - 1 филс
5f - 5 филса
10f - 10 филса
25f - 25 филса
50f - 50 филса
1D - 1 дирхам
uCoin