+

Уједињено Краљевство > Краљ Џорџ VI (1937 - 1952)

Kомплет ковнице
×
Година¼d½d1d2d3d4d6d1s2s2s6dГодина
¼d½d -  - 3d - 6d -  -  - 1952
¼d½d1d - 3d - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1951
¼d½d1d - 3d - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1950
¼d½d1d - 3d - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1949
¼d½d1d - 3d - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1948
¼d½d1d -  -  - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1947
¼d½d1d - 3d - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1946
¼d½d1d - 3d - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1945
¼d½d1d - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1944
¼d½d -  - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1943
¼d½d -  - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1942
¼d½d -  - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1941
¼d½d1d - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1940
¼d½d1d - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1939
¼d½d1d - 3d/NiBr
3d/Ag
 - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1938
¼d½d1d/Ag
1d/Br
2d3d/NiBr
3d/Ag /+
3d/Ag /-
4d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1937
Монетарни систем: 10 фунти = 4 круне = 10 флорина = 20 шилинга = 240 пенија = 960 фартинга
¼d - 1 фартинга
½d - ½ пенија
1d - 1 пени
2d - 2 пенија
3d - 3 пенија
4d - 4 пенија
6d - 6 пенија
1s - 1 шилинг
2s - 2 шилинга (флорина)
2s6d - ½ круне
uCoin