+

Уједињено Краљевство > Краљ Џорџ IV (1820 - 1830)

Подврста
10
Година⅓f½f¼d½d1d6d1s2s6d5s½S1SГодина
 - ½f¼d -  -  -  -  -  -  - 1S1830
 -  - ¼d -  - 6d1s2s6d -  - 1S1829
 - ½f¼d -  - 6d - 2s6d - ½S1S1828
⅓f - ¼d½d1d6d1s -  - ½S1S1827
 -  - ¼d/new
¼d/old
½d1d6d/new
6d/old
1s2s6d - ½S1S1826
 -  - ¼d½d1d6d1s/new
1s/old
2s6d - ½S1S/new
1S/old
1825
 -  -  -  -  - 6d1s2s6d - ½S1S1824
 -  - ¼d -  -  - 1s2s6d/new
2s6d/old
 - ½S1S1823
 -  - ¼d -  -  -  -  - 5s - 1S1822
 -  - ¼d -  - 6d1s2s6d5s½S1S1821
 -  -  -  -  -  -  - 2s6d -  -  - 1820
Монетарни систем: 10 фунти = 4 круне = 10 флорина = 20 шилинга = 240 пенија = 960 фартинга
⅓f - ⅓ фартинга
½f - ½ фартига
¼d - 1 фартинга
½d - ½ пенија
1d - 1 пени
6d - 6 пенија
1s - 1 шилинг
2s6d - ½ круне
5s - 1 круна
½S - ½ суверена
1S - 1 суверен
uCoin