+

Уједињено Краљевство > Краљ Вилијам IV (1831 - 1837)

Година⅓f½f¼d½d1d1½d4d6d1s2s6d½S1SГодина
 - ½f¼d½d1d1½d4d6d1s2s6d½S1S1837
 -  - ¼d -  - 1½d4d6d1s2s6d½S1S1836
⅓f - ¼d -  - 1½d - 6d1s2s6d½S1S1835
 -  - ¼d½d1d1½d - 6d1s2s6d½S - 1834
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S1833
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S1832
 -  - ¼d½d1d -  - 6d -  -  - 1S1831
Монетарни систем: 10 фунти = 4 круне = 10 флорина = 20 шилинга = 240 пенија = 960 фартинга
⅓f - ⅓ фартинга
½f - ½ фартига
¼d - 1 фартинга
½d - ½ пенија
1d - 1 пени
1½d - 1½ пенија
4d - 4 пенија
6d - 6 пенија
1s - 1 шилинг
2s6d - ½ круне
½S - ½ суверена
1S - 1 суверен
uCoin