+

Уједињено Краљевство > Краљ Џорџ II (1727 - 1760)

Подврста
41
Година¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5GГодина
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  - ½G1G -  - 1760
 -  - 1d2d -  -  -  -  -  - ½G1G -  - 1759
 -  - 1d -  -  - 6d1s -  - ½G1G -  - 1758
 -  - 1d -  -  - 6d -  -  -  -  -  -  - 1757
 -  - 1d2d -  -  -  -  -  - ½G1G -  - 1756
 -  - 1d -  -  -  -  -  -  - ½G1G -  - 1755
¼d½d1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1754
 - ½d1d -  -  -  -  -  -  - ½G1G2G5G1753
 - ½d1d -  -  -  -  -  -  - ½G1G -  - 1752
 - ½d -  -  -  - 6d1s2s6d5s½G1G -  - 1751
¼d½d1d -  -  - 6d1s2s6d5s½G1G -  - 1750
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  - ½G1G -  - 1749
 - ½d -  -  -  -  -  -  -  - ½G1G2G5G1748
 - ½d -  -  -  -  - 1s -  - ½G1G -  - 1747
¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G - 5G1746
 - ½d -  -  -  - 6d1s2s6d - ½G1G -  - 1745
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1744
 - ½d1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G -  - 1743
 - ½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1742
¼d -  -  -  -  - 6d1s2s6d5s - 1G - 5G1741
 - ½d1d2d3d4d -  -  -  - ½G1G2G - 1740
¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G/n
2G/o
 - 1739
 - ½d -  -  -  -  -  -  -  - ½G1G2G5G1738
¼d½d1d2d3d4d - 1s -  - ½G1G -  - 1737
¼d½d -  -  -  - 6d1s2s6d5s½G1G -  - 1736
¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d5s - 1G2G5G1735
¼d½d -  -  -  - 6d1s2s6d5s½G1G2G - 1734
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G -  - 1733
¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G -  - 1732
¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d - ½G1G - 5G1731
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  - ½G1G -  - 1730
 - ½d1d2d3d4d - 1s -  - ½G1G - 5G1729
 -  -  -  -  -  - 6d1s -  - ½G1G -  - 1728
 -  -  -  -  -  -  - 1s -  -  - 1G/n
1G/o
 -  - 1727
Монетарни систем: 10 фунти = 4 круне = 10 флорина = 20 шилинга = 240 пенија = 960 фартинга
¼d - 1 фартинга
½d - ½ пенија
1d - 1 пени
2d - 2 пенија
3d - 3 пенија
4d - 4 пенија
6d - 6 пенија
1s - 1 шилинг
2s6d - ½ круне
5s - 1 круна
½G - ½ guinea
1G - 1 guinea
2G - 2 guineas
5G - 5 guineas
uCoin