+

Вијетнам > Северни Вијетнам (ДРВ) (1945 - 1975)

Година
Година1x2x5x20x5h1₫2₫Година
1x2x5x -  -  -  - 1958
 -  -  -  - 5h1₫2₫1946
 -  -  - 20x -  -  - 1945
Монетарни систем: 1 донг = 10 хаоа = 100 ксуа
1x - 1 ксу
2x - 2 ксуа
5x - 5 ксуа
20x - 20 ксуа
5h - 5 хаоа
1₫ - 1 донг
2₫ - 2 донга
uCoin