+

Јужни Вијетнам > Јужни Вијетнам (1953 - 1975)

Година1x2x5x10x20x50x10Đ20Đ50ĐГодина
1x2x/⌀18
2x/⌀21
5x -  -  -  -  -  -  - 50Đ1975
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1974
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1971
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1970
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ20Đ/chien
20Đ/ngan
 - 1968
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1966
 -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1964
 -  -  -  -  - 50x -  -  -  -  - 1963
 -  -  -  -  - 50x -  -  -  - 1960
 -  -  - 10x20x50x -  -  -  -  - 1953
Монетарни систем: 1 донг = 100 ксуа
1x - 1 ксу
2x - 2 ксуа
5x - 5 ксуа
10x - 10 суа
20x - 20 суа
50x - 50 ксуа
50x - 50 суа
 - 1 донг
 - 5 донга
10Đ - 10 донга
20Đ - 20 донга
50Đ - 50 донга
uCoin