+

Јемен > Република Јемен (1993 - 2015)

Година1R5R10R20RГодина
 -  - 10R - ٢٠٠٩٢٠٠٩
 -  -  - 20R٢٠٠٦٢٠٠٦
 - 5R - 20R٢٠٠٤٢٠٠٤
 -  - 10R - ٢٠٠٣٢٠٠٣
 - 5R -  - ٢٠٠١٢٠٠١
 - 5R -  - ٢٠٠٠٢٠٠٠
 -  - 10R - ١٩٩٥١٩٩٥
1R5R -  - ١٩٩٣١٩٩٣
Монетарни систем: 1 ријал = 100 филса
1R - 1 риал
5R - 5 риала
10R - 10 риала
20R - 20 риала
uCoin