+

Замбија > Република Замбија (1968 - 2011)

Kомплет ковнице
×
Година1n2n5n10n20n25n50nK1K5K10Година
 -  -  -  -  - 25n50nK1K5K101992
 -  -  -  -  -  -  - K1 -  - 1989
 -  -  -  - 20n -  -  -  -  - 1988
 -  - 5n10n20n -  -  -  -  - 1987
1n2n - 10n20n - 50n -  -  - 1983
1n2n5n10n -  -  -  -  -  - 1982
1n2n5n10n20n - 50n -  -  - 1978
1n - 5n10n20n - 50n -  -  - 1972
1n -  -  -  -  -  -  -  -  - 1969
1n2n5n10n20n -  -  -  -  - 1968
Монетарни систем: 1 квача = 100 нгвеа
1n - 1 нгве
2n - 2 нгвеа
5n - 5 нгвеа
10n - 10 нгвеа
20n - 20 нгвеа
25n - 25 нгвеа
50n - 50 нгвеа
K1 - 1 квача
K5 - 5 квача
K10 - 10 квача
uCoin