Баден
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Баден - Каталог кованица

Баден>Велико војводство Баден|1806 - 1871
 Период

No ImageNo Image
¼ крајцера
1821 - 1824
Бакар, ø 18mm
KM# 181
Ковање
No ImageNo Image
½ крајцера
1809 - 1812
Бакар, 2.4g, ø 20mm
KM# 139
Цена: 352.9 din.
No ImageNo Image
½ крајцера
1814
Бакар, ø 21mm
KM# 165
Ковање

Баден ½ крајцера - obverseБаден ½ крајцера - reverse
½ крајцера
1814 - 1817
Бакар, ø 21mm
KM# 164
Цена: 2,834 din.
No ImageNo Image
½ крајцера
1817
Бакар, ø 21mm
KM# 171
Ковање
No ImageNo Image
½ крајцера
1821 - 1826
Бакар, ø 22mm
KM# 186
Ковање

No ImageNo Image
½ крајцера
1821
Бакар, ø 21mm
KM# 182
Ковање
No ImageNo Image
½ крајцера
1828 - 1830
Бакар, ø 19mm
KM# 188
Ковање
No ImageNo Image
½ крајцера
1830 - 1835
Бакар
KM# 194
Ковање

Баден ½ крајцера - obverseБаден ½ крајцера - reverse
½ крајцера
1842 - 1852
Бакар, ø 18mm
KM# 213
Цена: 373.2 din.
No ImageNo Image
½ крајцера
1856
Бакар, 1.56g, ø 18.5mm
KM# 230
Цена: 597.1 din.
Баден ½ крајцера - obverseБаден ½ крајцера - reverse
½ крајцера
1859 - 1871
Бакар, 1.56g, ø 19mm
KM# 241
Цена: 360.1 din.

Баден 1 крајцер - obverseБаден 1 крајцер - reverse
1 крајцер
1807 - 1808
Бакар, ø 23.2mm
KM# 141
Цена: 4,167 din.
Баден 1 крајцер - obverseБаден 1 крајцер - reverse
1 крајцер
1809 - 1812
Бакар, ø 24.9mm
KM# 147
Цена: 578.1 din.
No ImageNo Image
1 крајцер
1813
Бакар, 6g, ø 25mm
KM# 159
Ковање

No ImageNo Image
1 крајцер
1813
Бакар, ø 25mm
KM# 160
Ковање
No ImageNo Image
1 крајцер
1813
Бакар, 6g, ø 25mm
KM# 157
Цена: 685.2 din.
No ImageNo Image
1 крајцер
1814 - 1820
1 KREUZER
Бакар, 5.3g, ø 25mm
KM# 167
Ковање

No ImageNo Image
1 крајцер
1814 - 1817
1 KREUTZER
Бакар, 5.3g, ø 24.5mm
KM# 166
Цена: 423.4 din.
No ImageNo Image
1 крајцер
1821 - 1826
Бакар, ø 24mm
KM# 183
Цена: 1,012 din.
Баден 1 крајцер - obverseБаден 1 крајцер - reverse
1 крајцер
1827 - 1830
Бакар, ø 24mm
KM# 189
Цена: 802.4 din.

No ImageNo Image
1 крајцер
1831 - 1837
Бакар, 3.8g, ø 21mm
KM# 197
Цена: 575.2 din.
Баден 1 крајцер - obverseБаден 1 крајцер - reverse
1 крајцер
1836 - 1845
Бакар, 3.8g, ø 21.25mm
KM# 203
Цена: 246.6 din.
Баден 1 крајцер - obverseБаден 1 крајцер - reverse
1 крајцер
1845 - 1852
Бакар, 3.8g, ø 21.5mm
KM# 218
Цена: 298.5 din.

No ImageNo Image
1 крајцер
1856
Бакар, 3.4g, ø 21mm
KM# 232
Цена: 776.1 din.
No ImageNo Image
1 крајцер
1856
Бакар, 3.4g, ø 21mm
KM# 231
Цена: 355.6 din.
Баден 1 крајцер - obverseБаден 1 крајцер - reverse
1 крајцер
1859 - 1871
Бакар, 4g, ø 21.7mm
KM# 242
Цена: 345.8 din.

No ImageNo Image
3 крајцера
1808
Сребро 0.312, 1.42g, ø 18mm
KM# 144
Ковање
No ImageNo Image
3 крајцера
1809 - 1813
Сребро 0.312, 1.42g, ø 18mm
KM# 148
Ковање
No ImageNo Image
3 крајцера
1813 - 1817
Сребро 0.312, 1.25g, ø 17.5mm
KM# 161
Цена: 240.6 din.

Баден 3 крајцера - obverseБаден 3 крајцера - reverse
3 крајцера
1817 - 1820
Сребро 0.312, 1.2g, ø 17mm
KM# 172
Ковање
No ImageNo Image
3 крајцера
1820 - 1825
Сребро 0.312, 1.2g, ø 17mm
KM# 178
Ковање
Баден 3 крајцера - obverseБаден 3 крајцера - reverse
3 крајцера
1829 - 1830
Сребро 0.312, 1.14g, ø 15.7mm
KM# 191
Цена: 159.3 din.

Баден 3 крајцера - obverseБаден 3 крајцера - reverse
3 крајцера
1832 - 1837
Сребро 0.312, 1.14g, ø 16mm
KM# 199
Цена: 315.1 din.
Баден 3 крајцера - obverseБаден 3 крајцера - reverse
3 крајцера
1841 - 1856
Сребро 0.312, 1.3g, ø 17.2mm
KM# 211
Цена: 268.1 din.
Баден 3 крајцера - obverseБаден 3 крајцера - reverse
3 крајцера
1866 - 1871
Сребро 0.312, 1.23g, ø 17.2mm
KM# 246
Цена: 736.5 din.

No ImageNo Image
6 крајцера
1806 - 1808
Сребро 0.375, 2.35g, ø 22mm
KM# 140
Ковање
No ImageNo Image
6 крајцера
1809 - 1813
Сребро 0.375, 2.35g, ø 22mm
KM# 149
Ковање
No ImageNo Image
6 крајцера
1814 - 1817
Сребро 0.375, 2.22g, ø 20.5mm
KM# 168
Цена: 221.9 din.

No ImageNo Image
6 крајцера
1816 - 1818
Сребро 0.375, 2.22g, ø 20.5mm
KM# 170
Цена: 1,764 din.
No ImageNo Image
6 крајцера
1819 - 1822
Сребро 0.375, 2.22g, ø 19mm
KM# 173
Ковање
No ImageNo Image
6 крајцера
1820
Сребро 0.375, 2.22g, ø 19mm
KM# 179
Ковање

No ImageNo Image
6 крајцера
1820 - 1821
Сребро 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 180
Ковање
Баден 6 крајцера - obverseБаден 6 крајцера - reverse
6 крајцера
1831 - 1837
Сребро 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 198
Цена: 341.3 din.
No ImageNo Image
6 крајцера
1839 - 1856
Сребро 0.375, 2.6g, ø 21mm
KM# 210
Цена: 192.8 din.

No ImageNo Image
10 крајцера
1808
Сребро 0.500, 3.89g, ø 28mm
KM# 145
Ковање
No ImageNo Image
10 крајцера
1809
Сребро 0.500, 3.89g, ø 28mm
KM# 150
Ковање
Баден 10 крајцера - obverseБаден 10 крајцера - reverse
10 крајцера
1829 - 1830
Сребро 0.500, 2.784g, ø 20mm
KM# 192
Цена: 1,012 din.

No ImageNo Image
20 крајцера
1807 - 1808
Сребро 0.583, 6.682g, ø 28mm
KM# 146
Ковање
No ImageNo Image
20 крајцера
1809 - 1810
Сребро 0.583, 6.682g, ø 28mm
KM# 151
Ковање
Баден ½ гулдена - obverseБаден ½ гулдена - reverse
½ гулдена
1838 - 1846
Сребро 0.900, 5.303g, ø 24.2mm
KM# 209
Цена: 3,089 din.

No ImageNo Image
½ гулдена
1845 - 1852
Сребро 0.900, 5.303g, ø 24.5mm
KM# 221
Цена: 3,371 din.
No ImageNo Image
½ гулдена
1856 - 1860
Сребро 0.900, 5.303g, ø 24mm
KM# 234
Ковање
No ImageNo Image
½ гулдена
1860 - 1865
Сребро 0.900, 5.291g, ø 24.2mm
KM# 243
Ковање

No ImageNo Image
½ гулдена
1867 - 1869
Сребро 0.900, 5.291g, ø 24mm
KM# 248
Ковање
No ImageNo Image
1 гулден
1821 - 1825
Сребро 0.750, 12.727g, ø 33mm
KM# 184
Ковање
No ImageNo Image
1 гулден
1826
Сребро 0.750, 12.727g, ø 33mm
KM# 187
Ковање

No ImageNo Image
1 гулден
1837 - 1841
Сребро 0.750, 12.727g, ø 30mm
KM# 207
Ковање
No ImageNo Image
1 гулден
1842 - 1845
Сребро 0.750, 12.727g, ø 30.5mm
KM# 214
Ковање
No ImageNo Image
1 гулден
1845 - 1852
Сребро 0.900, 10.606g, ø 30mm
KM# 219
Ковање

No ImageNo Image
1 гулден
1852
Сребро 0.900, 10.606g, ø 30.5mm
KM# 224
Ковање
No ImageNo Image
1 гулден
1856 - 1860
Сребро 0.900, 10.582g, ø 30mm
KM# 236
Ковање
No ImageNo Image
1 гулден
1856
Сребро 0.900, 10.582g, ø 29mm
KM# 235
Ковање

No ImageNo Image
1 thaler
1809 - 1811
Сребро 0.833, 28.06g
KM# 152
Ковање
No ImageNo Image
1 kronenthaler
1813 - 1814
Сребро 0.868, 59.516g
KM# 163
Ковање
No ImageNo Image
1 kronenthaler
1814 - 1819
Сребро 0.868, 59.516g
KM# 169
Ковање

No ImageNo Image
1 kronenthaler
1819 - 1821
Сребро 0.871, 59.516g, ø 39mm
KM# 175
Ковање
No ImageNo Image
1 kronenthaler
1829 - 1830
Сребро 0.875, 18.148g, ø 33mm
KM# 193
Ковање
Баден 1 kronenthaler - obverseБаден 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1830 - 1837
Сребро 0.875, 29.489g
KM# 195
Цена: 10,462 din.

No ImageNo Image
1 kronenthaler
1836
Сребро 0.875, 18.15g, ø 38.5mm
KM# 204
Ковање
No ImageNo Image
1 вереиншталер
1857 - 1865
Сребро 0.900, 18.16g, ø 33mm
KM# 240
Цена: 9,489 din.
No ImageNo Image
1 вереиншталер
1865 - 1871
Сребро 0.900, 18.159g, ø 33mm
KM# 245
Цена: 6,507 din.

No ImageNo Image
2 гулдена
1821 - 1825
Сребро 0.750, 25.454g, ø 38.5mm
KM# 185
Ковање
No ImageNo Image
2 гулдена
1846 - 1852
Сребро 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 222
Цена: 8,234 din.
No ImageNo Image
2 гулдена
1856
Сребро 0.900, 21.21g, ø 37mm
KM# 237
Ковање

No ImageNo Image
2 thaler
1841 - 1843
Сребро 0.900, 37.12g, ø 41.5mm
KM# 212
Ковање
No ImageNo Image
2 thaler
1844
Сребро 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 217
Ковање
No ImageNo Image
2 thaler
1845 - 1852
Сребро 0.900, 37.12g, ø 42mm
KM# 220
Ковање

No ImageNo Image
2 thaler
1854
Сребро 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 225
Ковање
No ImageNo Image
5 гулдена
1819 - 1826
Злато 0.900, 3.439g, ø 19.5mm
KM# 176
Ковање
No ImageNo Image
5 гулдена
1827 - 1828
Злато 0.900, 3.439g, ø 19.5mm
KM# 190
Ковање

No ImageNo Image
1 ducat
1807
Злато 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 143
Ковање
No ImageNo Image
1 ducat
1832 - 1836
Злато 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 201
Ковање
No ImageNo Image
1 ducat
1837 - 1842
Злато 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 208
Ковање

No ImageNo Image
1 ducat
1843 - 1846
Злато 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 215
Ковање
No ImageNo Image
1 ducat
1847 - 1852
Злато 0.937, 3.66g, ø 20.5mm
KM# 223
Ковање
No ImageNo Image
1 ducat
1854
Злато 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 227
Ковање

No ImageNo Image
5 thaler
1830
Злато 0.900, 5.73g, ø 20.5mm
KM# 196
Ковање
No ImageNo Image
10 гулдена
1819 - 1825
Злато 0.900, 6.88g, ø 24mm
KM# 177
Ковање

uCoin