+

Белгија > Каталог кованица

Белгија 1 цент - obverseБелгија 1 цент - reverse
1 цент 2014-2017, Филип I
Челик обложен Бакром
, 2.3g, ø 16.25mm
Белгија - KM# 331
Европска Унија (Евро)
Белгија 1 цент - obverseБелгија 1 цент - reverse
1 цент 2009-2013, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 2.3g, ø 16.25mm
Белгија - KM# 295
Европска Унија (Евро)
Белгија 1 цент - obverseБелгија 1 цент - reverse
1 цент 2008, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 2.3g, ø 16.25mm
Белгија - KM# 274
Европска Унија (Евро)
Цена: 818.91 din.
Белгија 1 цент - obverseБелгија 1 цент - reverse
1 цент 1999-2007, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 2.3g, ø 16.25mm
Белгија - KM# 224
Европска Унија (Евро)
Белгија 2 цента - obverseБелгија 2 цента - reverse
2 цента 2014-2017, Филип I
Челик обложен Бакром
, 3.06g, ø 18.75mm
Белгија - KM# 332
Европска Унија (Евро)
Белгија 2 цента - obverseБелгија 2 цента - reverse
2 цента 2009-2013, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 3.06g, ø 18.75mm
Белгија - KM# 296
Европска Унија (Евро)
Белгија 2 цента - obverseБелгија 2 цента - reverse
2 цента 2008, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 3.06g, ø 18.75mm
Белгија - KM# 275
Европска Унија (Евро)
Цена: 831.3 din.
Белгија 2 цента - obverseБелгија 2 цента - reverse
2 цента 1999-2007, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 3.06g, ø 18.75mm
Белгија - KM# 225
Европска Унија (Евро)
Белгија 5 центи - obverseБелгија 5 центи - reverse
5 центи 2014-2017, Филип I
Челик обложен Бакром
, 3.92g, ø 21.25mm
Белгија - KM# 333
Европска Унија (Евро)
Белгија 5 центи - obverseБелгија 5 центи - reverse
5 центи 2009-2013, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 3.92g, ø 21.25mm
Белгија - KM# 297
Европска Унија (Евро)
Белгија 5 центи - obverseБелгија 5 центи - reverse
5 центи 2008, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 3.92g, ø 21.25mm
Белгија - KM# 276
Европска Унија (Евро)
Цена: 594.89 din.
Белгија 5 центи - obverseБелгија 5 центи - reverse
5 центи 1999-2007, Алберт II
Челик обложен Бакром
, 3.92g, ø 21.25mm
Белгија - KM# 226
Европска Унија (Евро)
uCoin