Индија - Британија
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Индија - Британија - Каталог кованица

Индија - Британија>Краљ Џорџ VI|1938 - 1947
 Период

Индија - Британија 1/12 ана - obverseИндија - Британија 1/12 ана - reverse
1/12 ана
1939
Бронза, 1.62g, ø 17.5mm
KM# 526
Цена: 290.9 din.
Индија - Британија 1/12 ана - obverseИндија - Британија 1/12 ана - reverse
1/12 ана
1939 - 1942
Бронза, 1.62g, ø 17.5mm
KM# 527
Цена: 210.5 din.
Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1938 - 1940
Бронза, 2.4g, ø 21.1mm
KM# 528
Цена: 214.4 din.

Индија - Британија 1 пице - obverseИндија - Британија 1 пице - reverse
1 пице
1943 - 1947
Бронза, 2g, ø 21.32mm
KM# 533
Цена: 187.8 din.
Индија - Британија 1 пице - obverseИндија - Британија 1 пице - reverse
1 пице
1943
Бронза, 2g, ø 21.32mm
KM# 532
Цена: 385.9 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1938 - 1940
Бронза, 4.86g, ø 25.3mm
KM# 530
Цена: 103.7 din.

Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1940 - 1942
Бронза, 4.86g, ø 25.3mm
KM# 531
Цена: 176.6 din.
Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1942 - 1945
Никл-месинг, 2.92g, ø 17.3mm
KM# 534b
Цена: 178.6 din.
Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1946 - 1947
Бакар-Никл, 2.9g, ø 19.7mm
KM# 535
Цена: 176.2 din.

Индија - Британија 1 ана - obverseИндија - Британија 1 ана - reverse
1 ана
1938 - 1940
Бакар-Никл, 3.7g, ø 20mm
KM# 536
Цена: 95.29 din.
Индија - Британија 1 ана - obverseИндија - Британија 1 ана - reverse
1 ана
1940 - 1941
Бакар-Никл, 3.7g, ø 20mm
KM# 537
Цена: 148.4 din.
Индија - Британија 1 ана - obverseИндија - Британија 1 ана - reverse
1 ана
1942 - 1944
Никл-месинг, 3.89g, ø 20.5mm
KM# 537a
Цена: 139.1 din.

Индија - Британија 1 ана - obverseИндија - Британија 1 ана - reverse
1 ана
1945
Никл-месинг, 4g, ø 21mm
KM# 539
Цена: 187.4 din.
Индија - Британија 1 ана - obverseИндија - Британија 1 ана - reverse
1 ана
1946 - 1947
Бакар-Никл, 3.87g, ø 21.1mm
KM# 538
Цена: 165.4 din.
Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1939
Бакар-Никл, 5.84g, ø 25mm
KM# 540
Цена: 190 din.

Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1939 - 1941
Бакар-Никл, 5.84g, ø 25mm
KM# 541
Цена: 276.3 din.
Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1942 - 1944
Никл-месинг, 5.74g, ø 25mm
KM# 541a
Цена: 176.6 din.
Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1945
Никл-месинг, 5.74g, ø 25mm
KM# 543
Цена: 220.3 din.

Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1946 - 1947
Бакар-Никл, 5.9g, ø 25mm
KM# 542
Цена: 253.4 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1939
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19mm
KM# 544
Цена: 738.3 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1940
Сребро 0.500, 2.92g, ø 19mm
KM# 544a
Цена: 553 din.

Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1940
Сребро 0.500, 2.92g, ø 19mm
KM# 545
Цена: 674.4 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1942 - 1943
Сребро 0.500, 2.92g, ø 19mm
KM# 546
Цена: 398.9 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1943 - 1945
Reeded Edge with a groove
Сребро 0.500, 2.9g, ø 19.4mm
KM# 547
Цена: 488.5 din.

Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1946 - 1947
Никл, 2.9g, ø 19mm
KM# 548
Цена: 141.2 din.
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1938 - 1939
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24mm
KM# 549
Цена: 749.1 din.
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1939
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24mm
KM# 550
Ковање

Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1940
Сребро 0.500, 5.83g, ø 24mm
KM# 550a
Цена: 677.4 din.
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1941 - 1942
Сребро 0.500, 5.83g, ø 24mm
KM# 551
Цена: 732.3 din.
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1942 - 1945
Сребро 0.500, 5.84g, ø 24.1mm
KM# 552
Цена: 654.9 din.

Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1946 - 1947
Никл, 5.8g, ø 24.1mm
KM# 553
Цена: 164.8 din.
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1938 - 1939
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 555
Цена: 1,759 din.
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1940 - 1941
Сребро 0.500, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 556
Цена: 1,170 din.

Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1942 - 1945
Сребро 0.500, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 557
Цена: 1,177 din.
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1947
Никл, 11.66g, ø 28mm
KM# 559
Цена: 566.2 din.

Индија - Британија>Краљ Џорџ V|1911 - 1937
 Период

Индија - Британија 1/12 ана - obverseИндија - Британија 1/12 ана - reverse
1/12 ана
1912 - 1936
Бронза, 1.6g, ø 17.4mm
KM# 509
Цена: 119.6 din.
Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1912 - 1936
Бронза, 2.4g, ø 21mm
KM# 510
Цена: 113.1 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1911
Бронза, 4.72g, ø 25.4mm
KM# 511
Цена: 583.8 din.

Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1912 - 1936
Бронза, 4.72g, ø 25.4mm
KM# 512
Цена: 141.1 din.
Индија - Британија 1 ана - obverseИндија - Британија 1 ана - reverse
1 ана
1912 - 1936
Бакар-Никл, 3.8g, ø 21mm
KM# 513
Цена: 115.9 din.
Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1911
Сребро 0.917, 1.46g, ø 15.4mm
KM# 514
Ковање

Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1912 - 1917
Сребро 0.917, 1.46g, ø 15.4mm
KM# 515
Цена: 586.1 din.
Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1918 - 1936
Бакар-Никл, 5.62g, ø 25.3mm
KM# 516
Цена: 60.56 din.
Индија - Британија 4 ана - obverseИндија - Британија 4 ана - reverse
4 ана
1919 - 1921
Бакар-Никл, 6.5g, ø 24mm
KM# 519
Цена: 672 din.

Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1911
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19mm
KM# 517
Ковање
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1912 - 1936
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19mm
KM# 518
Цена: 369.8 din.
Индија - Британија 8 ана - obverseИндија - Британија 8 ана - reverse
8 ана
1919 - 1920
Бакар-Никл, 7.77g, ø 26mm
KM# 520
Цена: 532.2 din.

Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1911
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24mm
KM# 521
Ковање
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1912 - 1936
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24mm
KM# 522
Цена: 658 din.
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1911
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 523
Цена: 8,801 din.

Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1912 - 1922
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 524
Цена: 1,454 din.
Индија - Британија 1 суверен - obverseИндија - Британија 1 суверен - reverse
1 суверен
1918
Злато 0.917, 7.99g, ø 22.05mm
KM# A525
Ковање

Индија - Британија>Краљ Едвард VII|1902 - 1910
 Период

Индија - Британија 1/12 ана - obverseИндија - Британија 1/12 ана - reverse
1/12 ана
1903 - 1906
Бакар, 2.17g, ø 17.5mm
KM# 497
Цена: 115.3 din.
Индија - Британија 1/12 ана - obverseИндија - Британија 1/12 ана - reverse
1/12 ана
1906 - 1910
Бронза, 1.6g, ø 17.5mm
KM# 498
Цена: 149.3 din.
Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1903 - 1906
Бакар, 2.9g, ø 20mm
KM# 499
Цена: 217.6 din.

Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1906 - 1910
Бронза, 2.4g, ø 21.2mm
KM# 500
Цена: 181.3 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1903 - 1906
Бакар, 6.48g, ø 25.3mm
KM# 501
Цена: 186.7 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1906 - 1910
Бронза, 4.83g, ø 25.3mm
KM# 502
Цена: 165.3 din.

Индија - Британија 1 ана - obverseИндија - Британија 1 ана - reverse
1 ана
1906 - 1910
Бакар-Никл, 3.9g, ø 20.5mm
KM# 504
Цена: 153.6 din.
Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1903 - 1910
Сребро 0.917, 1.46g, ø 15.4mm
KM# 505
Цена: 415.9 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1903 - 1910
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19.4mm
KM# 506
Цена: 1,077 din.

Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1905 - 1910
Сребро 0.917, 5.83g, ø 25mm
KM# 507
Цена: 688.9 din.
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1903 - 1910
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.6mm
KM# 508
Цена: 1,236 din.

Индија - Британија>Краљица Викторија|1862 - 1901
 Период

Индија - Британија 1/12 ана - obverseИндија - Британија 1/12 ана - reverse
1/12 ана
1862 - 1876
Бакар, 2.1g, ø 17.4mm
KM# 465
Цена: 349.2 din.
Индија - Британија 1/12 ана - obverseИндија - Британија 1/12 ана - reverse
1/12 ана
1877 - 1901
Бакар, 2.1g, ø 17.5mm
KM# 483
Цена: 71.74 din.
Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1862
Бакар, 3g, ø 21mm
KM# 466
Цена: 454.1 din.

Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1885 - 1901
Бакар, 3g, ø 21mm
KM# 484
Цена: 249.6 din.
Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1877 - 1901
Сребро 0.917, 1.46g, ø 15.4mm
KM# 488
Цена: 470.8 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1862 - 1876
Бакар, 6.14g, ø 25.18mm
KM# 467
Цена: 272.4 din.

Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1877 - 1901
Бакар, 6.4g, ø 25mm
KM# 486
Цена: 132.2 din.
Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1862 - 1876
Бакар, 12.7g, ø 31.3mm
KM# 468
Цена: 326.7 din.
Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1877
Бакар, 12.7g, ø 31.3mm
KM# 487
Цена: 1,368 din.

Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1862 - 1876
Сребро 0.917, 1.46g, ø 15.7mm
KM# 469
Цена: 921.1 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1862 - 1876
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19.5mm
KM# 470
Цена: 641.5 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1877 - 1901
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19.5mm
KM# 490
Цена: 258.8 din.

Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1862 - 1876
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24mm
KM# 472
Цена: 641.5 din.
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1877 - 1899
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24mm
KM# 491
Цена: 1,113 din.
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1862 - 1876
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.78mm
KM# 473
Цена: 1,765 din.

Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1877 - 1901
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.78mm
KM# 492
Цена: 737.5 din.

Индија - Британија>Источноиндијска компанија|1834 - 1858
 Период

Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1853
Бакар, 3.23g, ø 21mm
KM# 464
Цена: 661.4 din.
Индија - Британија 1/12 ана - obverseИндија - Британија 1/12 ана - reverse
1/12 ана
1835 - 1848
Бакар, 2.19g, ø 18mm
KM# 445
Цена: 659.4 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1835
Бакар, 6.48g, ø 26.25mm
KM# 446
Цена: 408.8 din.

Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1857 - 1858
Бакар, 6.2g, ø 25.6mm
KM# 463
Цена: 549.7 din.
Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1835 - 1845
Бакар, 12.35g, ø 30.5mm
KM# 447
Цена: 205.4 din.
Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1841
Сребро 0.917, 1.46g, ø 15.3mm
KM# 460
Цена: 998.7 din.

Индија - Британија 2 ана - obverseИндија - Британија 2 ана - reverse
2 ана
1841 - 1849
Сребро 0.917, 1.46g, ø 15.8mm
KM# 459
Цена: 523.9 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1835
Сребро 0.917, 2.92g, ø 20mm
KM# 448
Цена: 1,986 din.
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1840
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19.5mm
KM# 453
Цена: 1,435 din.

Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1840
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19.3mm
KM# 454
Цена: 1,551 din.
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1835
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24.5mm
KM# 449
Цена: 5,451 din.
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1840 - 1849
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24.5mm
KM# 456
Цена: 2,135 din.

Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1840
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24.5mm
KM# 455
Ковање
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1835
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 450
Цена: 3,566 din.
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1840
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 457
Цена: 3,451 din.

Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1840
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 458
Цена: 4,599 din.
Индија - Британија 1 мохур - obverseИндија - Британија 1 мохур - reverse
1 мохур
1835
Злато 0.917, 11.66g, ø 24mm
KM# 451
Ковање
Индија - Британија 1 мохур - obverseИндија - Британија 1 мохур - reverse
1 мохур
1841
Злато 0.917, 11.66g, ø 24mm
KM# 462
Ковање

Индија - Британија 1 мохур - obverseИндија - Британија 1 мохур - reverse
1 мохур
1841
Злато 0.917, 11.66g, ø 24mm
KM# 461
Ковање

Индија - Британија>Бомбај|1791 - 1831
 Период

Индија - Британија ¼ пицеа - obverseИндија - Британија ¼ пицеа - reverse
¼ пицеа
1816 - 1826
Бакар, 2.65g, ø 12mm
KM# 219
Ковање
Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1791 - 1794
Бакар, 3.23g, ø 20mm
KM# 192
Ковање
Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1802 - 1829
Бакар, 5.31g, ø 17mm
KM# 197
Ковање

Индија - Британија ½ пицеа - obverseИндија - Британија ½ пицеа - reverse
½ пицеа
1820 - 1821
Бакар, 3.76g, ø 17mm
KM# 225
Ковање
Индија - Британија 1 пие - obverseИндија - Британија 1 пие - reverse
1 пие
1804
Бакар, 3.23g, ø 21.2mm
KM# 204
Ковање
Индија - Британија 1 пие - obverseИндија - Британија 1 пие - reverse
1 пие
1830 - 1831
Бакар, 2.16g, ø 18mm
KM# 230
Ковање

Индија - Британија 1 пие - obverseИндија - Британија 1 пие - reverse
1 пие
1833
Бакар, 2.16g, ø 18mm
KM# 261
Цена: 675.2 din.
Индија - Британија 1 пие - obverseИндија - Британија 1 пие - reverse
1 пие
1833
Бакар, 2.16g, ø 18mm
KM# 263
Цена: 516.4 din.
Индија - Британија 1 пие - obverseИндија - Британија 1 пие - reverse
1 пие
1833
Бакар, 2.16g, ø 18mm
KM# 264
Ковање

Индија - Британија 1 пие - obverseИндија - Британија 1 пие - reverse
1 пие
1833
Бакар, 2.16g, ø 18mm
KM# 262
Цена: 316.8 din.
Индија - Британија 1 пице - obverseИндија - Британија 1 пице - reverse
1 пице
1791 - 1794
Бакар, 6.47g, ø 25.4mm
KM# 193
Ковање
Индија - Британија 1 пице - obverseИндија - Британија 1 пице - reverse
1 пице
1802 - 1829
Бакар, 10.62g, ø 20mm
KM# 198
Ковање

Индија - Британија 1 пице - obverseИндија - Британија 1 пице - reverse
1 пице
1804
Бакар, 6.47g, ø 24.8mm
KM# 205
Ковање
Индија - Британија 1 пице - obverseИндија - Британија 1 пице - reverse
1 пице
1818 - 1821
Persian inscription on obverse
Бакар, 7.53g, ø 20mm
KM# A256
Ковање
Индија - Британија 1 пице - obverseИндија - Британија 1 пице - reverse
1 пице
1820 - 1821
Бакар, 6.8g, ø 20mm
KM# 226
Ковање

Индија - Британија 1½ пицеа - obverseИндија - Британија 1½ пицеа - reverse
1½ пицеа
1791 - 1794
Бакар, 9.71g, ø 29mm
KM# 195
Ковање
Индија - Британија 2 pice - obverseИндија - Британија 2 pice - reverse
2 pice
1791 - 1794
Бакар, 12.95g, ø 30.5mm
KM# 196
Ковање
Индија - Британија 2 pice - obverseИндија - Британија 2 pice - reverse
2 pice
1802 - 1808
Бакар, 21.25g, ø 20mm
KM# 199
Ковање

Индија - Британија 2 pice - obverseИндија - Британија 2 pice - reverse
2 pice
1804
Бакар, 12.95g, ø 30.5mm
KM# 206
Ковање
Индија - Британија 2 pice - obverseИндија - Британија 2 pice - reverse
2 pice
1808 - 1829
Бакар, 21.25g, ø 23mm
KM# 200
Цена: 3,283 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1830 - 1832
Бакар, 6.47g, ø 25.8mm
KM# 231
Цена: 234.1 din.

Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1833
Бакар, 6.47g, ø 25mm
KM# 234
Цена: 705.6 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1833
Бакар, 6.47g, ø 25mm
KM# 232
Цена: 655 din.
Индија - Британија ¼ ана - obverseИндија - Британија ¼ ана - reverse
¼ ана
1833
Бакар, 6.47g, ø 25mm
KM# 233
Цена: 437.8 din.

Индија - Британија 4 pice - obverseИндија - Британија 4 pice - reverse
4 pice
1802 - 1816
Бакар, 42.51g, ø 30mm
KM# 201
Ковање
Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1820 - 1821
Бакар, 15.06g, ø 23mm
KM# 228
Ковање
Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1834
Бакар, 12.95g, ø 29.5mm
KM# 253
Ковање

Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1834
Бакар, 12.95g, ø 30.5mm
KM# 251
Цена: 1,117 din.
Индија - Британија ½ ана - obverseИндија - Британија ½ ана - reverse
½ ана
1834
Бакар, 12.95g, ø 30.5mm
KM# 252
Цена: 294.3 din.
No ImageNo Image
1/16 рупија
1819
Сребро 0.500, 0.72g
KM# 256
Ковање

Индија - Британија ⅛ рупија - obverseИндија - Британија ⅛ рупија - reverse
⅛ рупија
1819 - 1833
Сребро 0.500, 1.44g, ø 14mm
KM# 257
Ковање
No ImageNo Image
⅛ рупија
1825
Сребро 0.500, 1.44g, ø 14mm
KM# 215
Ковање
Индија - Британија ⅕ рупија - obverseИндија - Британија ⅕ рупија - reverse
⅕ рупија
1799
Сребро 0.500, 2.32g, ø 12.5mm
KM# 276
Ковање

Индија - Британија ⅕ рупија - obverseИндија - Британија ⅕ рупија - reverse
⅕ рупија
1805
Сребро 0.500, 2.32g, ø 12.7mm
KM# 277
Ковање
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1800
Сребро 0.500, 2.91g, ø 17.5mm
KM# 222
Ковање
Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1819
Сребро 0.500, 2.91g, ø 17.5mm
KM# 258
Ковање

Индија - Британија ¼ рупија - obverseИндија - Британија ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1825
Сребро 0.500, 2.88g, ø 13mm
KM# 216
Ковање
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1800
Сребро 0.500, 5.75g, ø 24mm
KM# 223
Ковање
Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1818 - 1833
Сребро 0.500, 5.7g, ø 17mm
KM# 259
Цена: 8,027 din.

Индија - Британија ½ рупија - obverseИндија - Британија ½ рупија - reverse
½ рупија
1825
Сребро 0.500, 5.83g, ø 16mm
KM# 217
Ковање
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1800
Сребро 0.500, 11.59g, ø 27mm
KM# 224
Цена: 2,049 din.
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1810
W/o date
Сребро 0.500, 11.59g, ø 25.5mm
KM# 220
Ковање

Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1818 - 1836
Сребро 0.500, 11.59g, ø 22mm
KM# 260
Ковање
Индија - Британија 1 рупија - obverseИндија - Британија 1 рупија - reverse
1 рупија
1825
Сребро 0.500, 11.66g, ø 19mm
KM# 218
Ковање
Индија - Британија 1 мохур - obverseИндија - Британија 1 мохур - reverse
1 мохур
1801
Злато 0.500, 11.59g, ø 19mm
KM# 214
Ковање

Индија - Британија 1 мохур - obverseИндија - Британија 1 мохур - reverse
1 мохур
1825
Злато 0.500, 11.59g, ø 16mm
KM# 248
Ковање

Индија - Британија>Madras (Rupee)|1790 - 1830
 Период

Индија - Британија 1 пие - obverseИндија - Британија 1 пие - reverse
1 пие
1825 - 1833
Бакар, 2.13g, ø 18mm
KM# 428
Цена: 819.7 din.
Индија - Британија 1/96 рупија - obverseИндија - Британија 1/96 рупија - reverse
1/96 рупија
1794
Бакар, 6.67g, ø 24.5mm
KM# 392
Ковање
Индија - Британија 1/96 рупија - obverseИндија - Британија 1/96 рупија - reverse
1/96 рупија
1797
Бакар, 6.67g, ø 24.5mm
KM# 397
Ковање

Индија - Британија 2 pies - obverseИндија - Британија 2 pies - reverse
2 pies
1825
Бакар, 4.27g, ø 22mm
KM# 429
Ковање
Индија - Британија 1/48 рупија - obverseИндија - Британија 1/48 рупија - reverse
1/48 рупија
1794
Бакар, 13.34g, ø 31mm
KM# 396
Ковање
Индија - Британија 1/48 рупија - obverseИндија - Британија 1/48 рупија - reverse
1/48 рупија
1794
Бакар, 13.34g, ø 31mm
KM# 394
Ковање

Индија - Британија 1/48 рупија - obverseИндија - Британија 1/48 рупија - reverse
1/48 рупија
1797
Бакар, 13.34g, ø 31mm
KM# 398
Ковање
Индија - Британија 4 pies - obverseИндија - Британија 4 pies - reverse
4 pies
1825
Бакар, 8.55g, ø 27mm
KM# 430
Ковање

Индија - Британија>Madras (Pagoda)|1790 - 1830
 Период

Индија - Британија 1 cash - obverseИндија - Британија 1 cash - reverse
1 cash
1803
Бакар, 0.64g, ø 11mm
KM# 315
Ковање
Индија - Британија 2½ cash - obverseИндија - Британија 2½ cash - reverse
2½ cash
1807
W/o date
Бакар, 1.21g, ø 15mm
KM# 309
Ковање
Индија - Британија 5 cash - obverseИндија - Британија 5 cash - reverse
5 cash
1803
Бакар, 2.41g, ø 21mm
KM# 317
Ковање

Индија - Британија 5 cash - obverseИндија - Британија 5 cash - reverse
5 cash
1803
Бакар, 3.23g, ø 21mm
KM# 316
Цена: 954.6 din.
Индија - Британија 5 cash - obverseИндија - Британија 5 cash - reverse
5 cash
1807
Бакар, 2.57g, ø 16.5mm
KM# 325
Ковање
Индија - Британија 5 cash - obverseИндија - Британија 5 cash - reverse
5 cash
1807
Бакар, 2.41g, ø 21mm
KM# 324
Цена: 1,231 din.

Индија - Британија 10 cash - obverseИндија - Британија 10 cash - reverse
10 cash
1803 - 1808
Бакар, 6.47g, ø 25.8mm
KM# 319
Цена: 608.5 din.
Индија - Британија 10 cash - obverseИндија - Британија 10 cash - reverse
10 cash
1807
Бакар, 4.83g, ø 23.5mm
KM# 326
Ковање
Индија - Британија 10 cash - obverseИндија - Британија 10 cash - reverse
10 cash
1807
Бакар, 5.15g, ø 22.7mm
KM# 327
Ковање

Индија - Британија 10 cash - obverseИндија - Британија 10 cash - reverse
10 cash
1808
Бакар, 4.66g, ø 25.8mm
KM# 320
Цена: 2,637 din.
Индија - Британија ½ dub - obverseИндија - Британија ½ dub - reverse
½ dub
1808
Бакар, 5.15g, ø 27mm
KM# 345
Ковање
Индија - Британија 20 cash - obverseИндија - Британија 20 cash - reverse
20 cash
1803 - 1808
Бакар, 12.95g, ø 30.7mm
KM# 321
Цена: 825.2 din.

Индија - Британија 20 cash - obverseИндија - Британија 20 cash - reverse
20 cash
1807
Бакар, 9.33g, ø 27.8mm
KM# 328
Ковање
Индија - Британија 20 cash - obverseИндија - Британија 20 cash - reverse
20 cash
1807
Бакар, 10.31g, ø 26.5mm
KM# 330
Ковање
Индија - Британија 20 cash - obverseИндија - Британија 20 cash - reverse
20 cash
1807 - 1808
Бакар, 7.56g, ø 27.2mm
KM# 329
Цена: 1,766 din.

Индија - Британија 20 cash - obverseИндија - Британија 20 cash - reverse
20 cash
1808
Бакар, 9.33g, ø 30.6mm
KM# 322
Цена: 4,708 din.
No ImageNo Image
1 dub
1808
Бакар, 10g, ø 26.8mm
KM# 346
Ковање
Индија - Британија 40 cash - obverseИндија - Британија 40 cash - reverse
40 cash
1807
Бакар, 19.31g, ø 42.9mm
KM# 331
Ковање

No ImageNo Image
40 cash
1807
Бакар, 20.61g
KM# 334
Ковање
No ImageNo Image
2 dubs
1808
Бакар, 19.69g
KM# 348
Ковање
Индија - Британија 1 fanam - obverseИндија - Британија 1 fanam - reverse
1 fanam
1807
Сребро 0.500, 0.92g, ø 10mm
KM# 336
Ковање

Индија - Британија 1 fanam - obverseИндија - Британија 1 fanam - reverse
1 fanam
1808
Сребро 0.500, 0.92g, ø 11.5mm
KM# 349
Ковање
Индија - Британија 2 fanams - obverseИндија - Британија 2 fanams - reverse
2 fanams
1807
Сребро 0.500, 1.85g, ø 12.5mm
KM# 341
Ковање
No ImageNo Image
2 fanams
1807
Сребро 0.500, 1.85g, ø 12.5mm
KM# 339
Ковање

Индија - Британија 2 fanams - obverseИндија - Британија 2 fanams - reverse
2 fanams
1807
Сребро 0.500, 1.85g, ø 12.5mm
KM# 338
Ковање
No ImageNo Image
2 fanams
1807
Сребро 0.500, 1.85g, ø 12.5mm
KM# 340
Ковање
Индија - Британија 2 fanams - obverseИндија - Британија 2 fanams - reverse
2 fanams
1808
Сребро 0.500, 1.85g, ø 14mm
KM# 350
Ковање

Индија - Британија 5 fanams - obverseИндија - Британија 5 fanams - reverse
5 fanams
1807
Сребро 0.500, 4.65g, ø 17.3mm
KM# 342
Ковање
Индија - Британија 5 fanams - obverseИндија - Британија 5 fanams - reverse
5 fanams
1808
Сребро 0.500, 4.65g, ø 21mm
KM# 351
Ковање
Индија - Британија ¼ pagoda - obverseИндија - Британија ¼ pagoda - reverse
¼ pagoda
1807
Сребро 0.500, 10.58g, ø 27.2mm
KM# 343
Ковање

Индија - Британија ¼ pagoda - obverseИндија - Британија ¼ pagoda - reverse
¼ pagoda
1808
Сребро 0.500, 10.58g, ø 26.6mm
KM# 352
Ковање
Индија - Британија ½ pagoda - obverseИндија - Британија ½ pagoda - reverse
½ pagoda
1807
Сребро 0.500, 21.17g, ø 36.5mm
KM# 344
Ковање
Индија - Британија ½ pagoda - obverseИндија - Британија ½ pagoda - reverse
½ pagoda
1808
Сребро 0.500, 21.17g, ø 35.5mm
KM# 353
Ковање

Индија - Британија ½ pagoda - obverseИндија - Британија ½ pagoda - reverse
½ pagoda
1808
Сребро 0.500, 21.17g, ø 356mm
KM# 354
Ковање
Индија - Британија 1 pagoda - obverseИндија - Британија 1 pagoda - reverse
1 pagoda
1808
Злато 0.500, 2.97g, ø 17.4mm
KM# 356
Ковање
Индија - Британија 2 pagodas - obverseИндија - Британија 2 pagodas - reverse
2 pagodas
1808
Злато 0.500, 5.97g, ø 20mm
KM# 357
Ковање

Индија - Британија 2 pagodas - obverseИндија - Британија 2 pagodas - reverse
2 pagodas
1808
Злато 0.500, 5.97g, ø 20mm
KM# 358
Ковање

uCoin