Џерзи
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Џерзи - Каталог кованица

Џерзи>Џерси фунта (децимална)|1968 - 2018
 Период

Џерзи ½ новог пенија - obverseЏерзи ½ новог пенија - reverse
½ новог пенија
1971 - 1980
Бронза, 1.7g, ø 17.14mm
KM# 29
Цена: 48.38 din.
Џерзи ½ пенија - obverseЏерзи ½ пенија - reverse
½ пенија
1981
Бронза, 1.7g, ø 17.14mm
KM# 45
Цена: 215.2 din.
Џерзи 1 нови пени - obverseЏерзи 1 нови пени - reverse
1 нови пени
1971 - 1980
Бронза, 3.55g, ø 20.32mm
KM# 30
Цена: 58.9 din.

Џерзи 1 пени - obverseЏерзи 1 пени - reverse
1 пени
1981
Бронза, 3.55g, ø 20.32mm
KM# 46
Цена: 202.8 din.
Џерзи 1 пени - obverseЏерзи 1 пени - reverse
1 пени
1983 - 1992
Бронза, 3.55g, ø 20.32mm
KM# 54
Цена: 47.12 din.
Џерзи 1 пени - obverseЏерзи 1 пени - reverse
1 пени
1994 - 1997
Челик обложен Бакром, 3.55g, ø 20.32mm
KM# 54b
Цена: 42.46 din.

Џерзи 1 пени - obverseЏерзи 1 пени - reverse
1 пени
1998 - 2016
Челик обложен Бакром, 3.56g, ø 20.3mm
KM# 103
Цена: 36.25 din.
Џерзи 2 нова пенија - obverseЏерзи 2 нова пенија - reverse
2 нова пенија
1971 - 1980
Бронза, 7.1g, ø 25.91mm
KM# 31
Цена: 54.19 din.
Џерзи 2 пенија - obverseЏерзи 2 пенија - reverse
2 пенија
1981
Бронза, 7.1g, ø 25.91mm
KM# 47
Цена: 84.27 din.

Џерзи 2 пенија - obverseЏерзи 2 пенија - reverse
2 пенија
1983 - 1992
Бронза, 7.1g, ø 25.91mm
KM# 55
Цена: 53.86 din.
Џерзи 2 пенија - obverseЏерзи 2 пенија - reverse
2 пенија
1992 - 1997
Челик обложен Бакром, 7.1g, ø 25.91mm
KM# 55b
Цена: 63.69 din.
Џерзи 2 пенија - obverseЏерзи 2 пенија - reverse
2 пенија
1998 - 2016
Челик обложен Бакром, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 104
Цена: 45.96 din.

Џерзи 5 нових пенија - obverseЏерзи 5 нових пенија - reverse
5 нових пенија
1968 - 1980
Бакар-Никл, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 32
Цена: 67.15 din.
Џерзи 5 пенија - obverseЏерзи 5 пенија - reverse
5 пенија
1981
Бакар-Никл, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 48
Цена: 578.4 din.
Џерзи 5 пенија - obverseЏерзи 5 пенија - reverse
5 пенија
1983 - 1988
Бакар-Никл, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 56.1
Цена: 69.09 din.

Џерзи 5 пенија - obverseЏерзи 5 пенија - reverse
5 пенија
1990 - 1997
Бакар-Никл, 3.25g, ø 18mm
KM# 56.2
Цена: 46.15 din.
Џерзи 5 пенија - obverseЏерзи 5 пенија - reverse
5 пенија
1998 - 2016
Бакар-Никл, 3.25g, ø 18mm
KM# 105
Цена: 23.79 din.
Џерзи 10 нових пенија - obverseЏерзи 10 нових пенија - reverse
10 нових пенија
1968 - 1980
Бакар-Никл, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 33
Цена: 77.65 din.

Џерзи 10 пенија - obverseЏерзи 10 пенија - reverse
10 пенија
1981
Бакар-Никл, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 49
Цена: 626.7 din.
Џерзи 10 пенија - obverseЏерзи 10 пенија - reverse
10 пенија
1983 - 1990
Бакар-Никл, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 57.1
Цена: 72.72 din.
Џерзи 10 пенија - obverseЏерзи 10 пенија - reverse
10 пенија
1992 - 1998
Бакар-Никл, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 57.2
Цена: 47.06 din.

Џерзи 10 пенија - obverseЏерзи 10 пенија - reverse
10 пенија
2002 - 2016
Бакар-Никл, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 106
Цена: 13.06 din.
Џерзи 20 пенија - obverseЏерзи 20 пенија - reverse
20 пенија
1982
Бакар-Никл, 5g, ø 21.4mm
KM# 53
Цена: 196.1 din.
Џерзи 20 пенија - obverseЏерзи 20 пенија - reverse
20 пенија
1983 - 1997
Бакар-Никл, 5g, ø 21.4mm
KM# 66
Цена: 58.42 din.

Џерзи 20 пенија - obverseЏерзи 20 пенија - reverse
20 пенија
1998 - 2016
Бакар-Никл, 5g, ø 21.4mm
KM# 107
Цена: 27.11 din.
Џерзи 50 нових пенија - obverseЏерзи 50 нових пенија - reverse
50 нових пенија
1969 - 1980
Бакар-Никл, 13.5g, ø 30mm
KM# 34
Цена: 234.4 din.
Џерзи 50 пенија - obverseЏерзи 50 пенија - reverse
50 пенија
1981
Бакар-Никл, 13.5g, ø 30mm
KM# 50
Цена: 608.1 din.

Џерзи 50 пенија - obverseЏерзи 50 пенија - reverse
50 пенија
1983 - 1997
Бакар-Никл, 13.5g, ø 30mm
KM# 58.1
Цена: 124.2 din.
Џерзи 50 пенија - obverseЏерзи 50 пенија - reverse
50 пенија
1997
Бакар-Никл, 8g, ø 27.3mm
KM# 58.2
Цена: 194 din.
Џерзи 50 пенија - obverseЏерзи 50 пенија - reverse
50 пенија
1998 - 2016
Бакар-Никл, 8g, ø 27.3mm
KM# 108
Цена: 92.04 din.

Џерзи 1 фунта - obverseЏерзи 1 фунта - reverse
1 фунта
1994 - 1997
Никл-месинг, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 91
Цена: 421.5 din.
Џерзи 1 фунта - obverseЏерзи 1 фунта - reverse
1 фунта
1998 - 2006
Никл-месинг, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 101
Цена: 338.8 din.
No ImageNo Image
2 фунте
1997
Биметални: Бакар-Никл центар, Никл-Месинг прстен, 12g, ø 28.4mm
KM# 99
Цена: 294.5 din.

Џерзи 2 фунте - obverseЏерзи 2 фунте - reverse
2 фунте
1998 - 2006
Биметални: Бакар-Никл центар, Никл-Месинг прстен, 12g, ø 28.4mm
KM# 102
Цена: 556.1 din.

Џерзи>Џерси фунта|1841 - 1967
 Период

Џерзи 1/52 шилинга - obverseЏерзи 1/52 шилинга - reverse
1/52 шилинга
1841
Бакар
KM# 1
Цена: 3,618 din.
Џерзи 1/48 шилинга - obverseЏерзи 1/48 шилинга - reverse
1/48 шилинга
1877
Бронза, 2.83g, ø 20mm
KM# 6
Цена: 3,904 din.
Џерзи 1/26 шилинга - obverseЏерзи 1/26 шилинга - reverse
1/26 шилинга
1841 - 1861
Бакар, 8.5g, ø 28mm
KM# 2
Цена: 322.9 din.

Џерзи 1/26 шилинга - obverseЏерзи 1/26 шилинга - reverse
1/26 шилинга
1866 - 1871
Бронза, 4.6g, ø 24.5mm
KM# 4
Цена: 549.9 din.
Џерзи 1/24 шилинга - obverseЏерзи 1/24 шилинга - reverse
1/24 шилинга
1877 - 1894
Бронза, 5.68g, ø 25.6mm
KM# 7
Цена: 475.5 din.
Џерзи 1/24 шилинга - obverseЏерзи 1/24 шилинга - reverse
1/24 шилинга
1909
Бронза, 5.81g, ø 25.5mm
KM# 9
Цена: 616.2 din.

Џерзи 1/24 шилинга - obverseЏерзи 1/24 шилинга - reverse
1/24 шилинга
1911 - 1923
Бронза, 5.6g, ø 25.55mm
KM# 11
Цена: 528.7 din.
Џерзи 1/24 шилинга - obverseЏерзи 1/24 шилинга - reverse
1/24 шилинга
1923 - 1926
Бронза, 5.6g, ø 25.55mm
KM# 13
Цена: 310.3 din.
Џерзи 1/24 шилинга - obverseЏерзи 1/24 шилинга - reverse
1/24 шилинга
1931 - 1935
Бронза, 5.6g, ø 25.55mm
KM# 15
Цена: 437.3 din.

Џерзи 1/24 шилинга - obverseЏерзи 1/24 шилинга - reverse
1/24 шилинга
1937 - 1947
Бронза, 5.6g, ø 25.55mm
KM# 17
Цена: 321.5 din.
Џерзи 1/13 шилинга - obverseЏерзи 1/13 шилинга - reverse
1/13 шилинга
1841 - 1861
Бакар, 17.3g, ø 34.15mm
KM# 3
Цена: 758.4 din.
Џерзи 1/13 шилинга - obverseЏерзи 1/13 шилинга - reverse
1/13 шилинга
1866 - 1871
Бронза, 9.39g, ø 29.3mm
KM# 5
Цена: 745.2 din.

Џерзи 1/12 шилинга - obverseЏерзи 1/12 шилинга - reverse
1/12 шилинга
1877 - 1894
Бронза, 9.15g, ø 30.69mm
KM# 8
Цена: 365.3 din.
Џерзи 1/12 шилинга - obverseЏерзи 1/12 шилинга - reverse
1/12 шилинга
1909
Бронза, 9.4g, ø 31mm
KM# 10
Цена: 624.1 din.
Џерзи 1/12 шилинга - obverseЏерзи 1/12 шилинга - reverse
1/12 шилинга
1911 - 1923
Бронза, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 12
Цена: 311.9 din.

Џерзи 1/12 шилинга - obverseЏерзи 1/12 шилинга - reverse
1/12 шилинга
1923 - 1926
Бронза, 9.6g, ø 30.8mm
KM# 14
Цена: 426.7 din.
Џерзи 1/12 шилинга - obverseЏерзи 1/12 шилинга - reverse
1/12 шилинга
1931 - 1935
Бронза, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 16
Цена: 376.2 din.
Џерзи 1/12 шилинга - obverseЏерзи 1/12 шилинга - reverse
1/12 шилинга
1937 - 1947
Бронза, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 18
Цена: 225 din.

Џерзи 1/12 шилинга - obverseЏерзи 1/12 шилинга - reverse
1/12 шилинга
1957 - 1964
Бронза, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 21
Цена: 128.4 din.
Џерзи ¼ шилинга - obverseЏерзи ¼ шилинга - reverse
¼ шилинга
1957 - 1960
Никл-месинг, 6.8g, ø 21mm
KM# 22
Цена: 98.96 din.
Џерзи ¼ шилинга - obverseЏерзи ¼ шилинга - reverse
¼ шилинга
1964
Никл-месинг, 6.8g, ø 21.8mm
KM# 25
Цена: 89.53 din.

uCoin