+

Холандија > Каталог кованица

Холандија 1 цент - obverseХоландија 1 цент - reverse
1 цент 2014-2017, Виљем-Александар
Челик обложен Бакром
, 2.3g, ø 16.25mm
Холандија - KM# 344
Европска Унија (Евро)
Холандија 1 цент - obverseХоландија 1 цент - reverse
1 цент 1999-2013, Беатрикс
Челик обложен Бакром
, 2.3g, ø 16.25mm
Холандија - KM# 234
Европска Унија (Евро)
Холандија 2 цента - obverseХоландија 2 цента - reverse
2 цента 2014-2017, Виљем-Александар
Челик обложен Бакром
, 3.06g, ø 18.75mm
Холандија - KM# 345
Европска Унија (Евро)
Холандија 2 цента - obverseХоландија 2 цента - reverse
2 цента 1999-2013, Беатрикс
Челик обложен Бакром
, 3.06g, ø 18.75mm
Холандија - KM# 235
Европска Унија (Евро)
Холандија 5 центи - obverseХоландија 5 центи - reverse
5 центи 2014-2017, Виљем-Александар
Челик обложен Бакром
, 3.92g, ø 21.25mm
Холандија - KM# 346
Европска Унија (Евро)
Холандија 5 центи - obverseХоландија 5 центи - reverse
5 центи 1999-2013, Беатрикс
Челик обложен Бакром
, 3.92g, ø 21.25mm
Холандија - KM# 236
Европска Унија (Евро)
Холандија 10 центи - obverseХоландија 10 центи - reverse
10 центи 2014-2017, Виљем-Александар
Месинг
, 4.1g, ø 19.75mm
Холандија - KM# 347
Европска Унија (Евро)
Холандија 10 центи - obverseХоландија 10 центи - reverse
10 центи 2007-2013, Беатрикс
Месинг
, 4.1g, ø 19.75mm
Холандија - KM# 268
Европска Унија (Евро)
Холандија 10 центи - obverseХоландија 10 центи - reverse
10 центи 1999-2006, Беатрикс
Месинг
, 4.1g, ø 19.75mm
Холандија - KM# 237
Европска Унија (Евро)
Холандија 20 центи - obverseХоландија 20 центи - reverse
20 центи 2014-2017, Виљем-Александар
Месинг
, 5.74g, ø 22.25mm
Холандија - KM# 348
Европска Унија (Евро)
Холандија 20 центи - obverseХоландија 20 центи - reverse
20 центи 2007-2013, Беатрикс
Месинг
, 5.74g, ø 22.25mm
Холандија - KM# 269
Европска Унија (Евро)
Холандија 20 центи - obverseХоландија 20 центи - reverse
20 центи 1999-2006, Беатрикс
Месинг
, 5.74g, ø 22.25mm
Холандија - KM# 238
Европска Унија (Евро)
uCoin