Холандска Источна Индија
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Холандска Источна Индија - Каталог кованица

Холандска Источна Индија>Холандска Источна Индија|1826 - 1945
 Период

Холандска Источна Индија ½ цента - obverseХоландска Источна Индија ½ цента - reverse
½ цента
1856 - 1909
Бакар, 2.3g, ø 17mm
KM# 306
Цена: 266.5 din.
Холандска Источна Индија ½ цента - obverseХоландска Источна Индија ½ цента - reverse
½ цента
1914 - 1945
Бронза, 2.3g, ø 17mm
KM# 314
Цена: 95.19 din.
Холандска Источна Индија 1 цент - obverseХоландска Источна Индија 1 цент - reverse
1 цент
1833 - 1840
Бакар, 3.09g, ø 26.5mm
KM# 290
Цена: 290.9 din.

Холандска Источна Индија 1 цент - obverseХоландска Источна Индија 1 цент - reverse
1 цент
1855 - 1912
Бакар, 4.8g, ø 23mm
KM# 307
Цена: 93.01 din.
Холандска Источна Индија 1 цент - obverseХоландска Источна Индија 1 цент - reverse
1 цент
1914 - 1929
Бронза, 4.65g, ø 23mm
KM# 315
Цена: 26.5 din.
Холандска Источна Индија 1 цент - obverseХоландска Источна Индија 1 цент - reverse
1 цент
1936 - 1945
Бронза, 4.8g, ø 23mm
KM# 317
Цена: 137.9 din.

Холандска Источна Индија 2 цента - obverseХоландска Источна Индија 2 цента - reverse
2 цента
1833 - 1841
Бакар, 6.18g, ø 26mm
KM# 291
Цена: 145.9 din.
Холандска Источна Индија 2½ цента - obverseХоландска Источна Индија 2½ цента - reverse
2½ цента
1856 - 1913
Бакар, 12.5g, ø 31mm
KM# 308
Цена: 100.1 din.
Холандска Источна Индија 2½ цента - obverseХоландска Источна Индија 2½ цента - reverse
2½ цента
1914 - 1945
Бронза, 12g, ø 31mm
KM# 316
Цена: 229.5 din.

Холандска Источна Индија 1/20 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/20 гулдена - reverse
1/20 гулдена
1854 - 1855
Сребро 0.720, 0.61g, ø 13mm
KM# 303
Цена: 929.4 din.
Холандска Источна Индија 5 центи - obverseХоландска Источна Индија 5 центи - reverse
5 центи
1913 - 1922
Бакар-Никл, 5g, ø 21mm
KM# 313
Цена: 269.4 din.
Холандска Источна Индија 1/10 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/10 гулдена - reverse
1/10 гулдена
1854 - 1901
Сребро 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 304
Цена: 155.8 din.

Холандска Источна Индија 1/10 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/10 гулдена - reverse
1/10 гулдена
1903 - 1909
Сребро 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 309
Цена: 235.4 din.
Холандска Источна Индија 1/10 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/10 гулдена - reverse
1/10 гулдена
1910 - 1930
Сребро 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 311
Цена: 176.6 din.
Холандска Источна Индија 1/10 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/10 гулдена - reverse
1/10 гулдена
1937 - 1945
Сребро 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 318
Цена: 259.9 din.

Холандска Источна Индија ¼ гулдена - obverseХоландска Источна Индија ¼ гулдена - reverse
¼ гулдена
1826 - 1840
Сребро 0.720, 4.061g, ø 20mm
KM# 301
Цена: 223.9 din.
Холандска Источна Индија ¼ гулдена - obverseХоландска Источна Индија ¼ гулдена - reverse
¼ гулдена
1854 - 1901
Сребро 0.720, 3.18g, ø 18.5mm
KM# 305
Цена: 197.7 din.
Холандска Источна Индија ¼ гулдена - obverseХоландска Источна Индија ¼ гулдена - reverse
¼ гулдена
1903 - 1909
Сребро 0.720, 3.18g, ø 18.5mm
KM# 310
Цена: 329.6 din.

Холандска Источна Индија ¼ гулдена - obverseХоландска Источна Индија ¼ гулдена - reverse
¼ гулдена
1910 - 1930
Сребро 0.720, 3.18g, ø 19mm
KM# 312
Цена: 275.2 din.
Холандска Источна Индија ¼ гулдена - obverseХоландска Источна Индија ¼ гулдена - reverse
¼ гулдена
1937 - 1945
Сребро 0.720, 3.18g, ø 19mm
KM# 319
Цена: 410.8 din.
Холандска Источна Индија ½ гулдена - obverseХоландска Источна Индија ½ гулдена - reverse
½ гулдена
1826 - 1834
Сребро 0.893, 5.383g, ø 20.3mm
KM# 302
Цена: 425.4 din.

Холандска Источна Индија 1 гулден - obverseХоландска Источна Индија 1 гулден - reverse
1 гулден
1839 - 1840
Сребро 0.945, 10g, ø 29.5mm
KM# 300a
Ковање
Холандска Источна Индија 1 гулден - obverseХоландска Источна Индија 1 гулден - reverse
1 гулден
1943
Сребро 0.720, 10g, ø 28mm
KM# 330
Цена: 1,170 din.
Холандска Источна Индија 2½ гулдена - obverseХоландска Источна Индија 2½ гулдена - reverse
2½ гулдена
1943
Сребро 0.720, 25g, ø 38mm
KM# 331
Цена: 2,435 din.

Холандска Источна Индија>Суматра|1814 - 1841
 Период

Холандска Источна Индија ⅛ stuiver - obverseХоландска Источна Индија ⅛ stuiver - reverse
⅛ stuiver
1822 - 1826
Бакар, 1.5g, ø 17.55mm
KM# 286
Цена: 137.2 din.
Холандска Источна Индија ¼ stuiver - obverseХоландска Источна Индија ¼ stuiver - reverse
¼ stuiver
1822 - 1836
Бакар, 2.6g, ø 20.7mm
KM# 287
Цена: 190 din.
Холандска Источна Индија 1 цент - obverseХоландска Источна Индија 1 цент - reverse
1 цент
1833 - 1840
Бакар, 3.09g, ø 20.5mm
KM# 290
Цена: 618.2 din.

Холандска Источна Индија ½ stuiver - obverseХоландска Источна Индија ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1818 - 1820
Бакар, 5.7g, ø 28.4mm
KM# 283
Ковање
Холандска Источна Индија ½ stuiver - obverseХоландска Источна Индија ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1820 - 1826
Бакар, 5.7g, ø 28.4mm
KM# 284
Цена: 164.8 din.
Холандска Источна Индија ½ stuiver - obverseХоландска Источна Индија ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1821 - 1826
Бакар, 6g, ø 25.5mm
KM# 285
Цена: 692.9 din.

Холандска Источна Индија 2 цента - obverseХоландска Источна Индија 2 цента - reverse
2 цента
1833 - 1841
Бакар, 6.18g, ø 26mm
KM# 291
Цена: 1,731 din.
Холандска Источна Индија 1/32 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/32 гулдена - reverse
1/32 гулдена
1815 - 1822
Бакар, 1.5g
KM# 280
Ковање
Холандска Источна Индија 1/16 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/16 гулдена - reverse
1/16 гулдена
1814 - 1816
Бакар, 3.62g, ø 22mm
KM# 279
Цена: 60.75 din.

Холандска Источна Индија 1/16 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/16 гулдена - reverse
1/16 гулдена
1816
Бакар, 3.62g, ø 22mm
KM# 281
Цена: 705.1 din.
Холандска Источна Индија 1/16 гулдена - obverseХоландска Источна Индија 1/16 гулдена - reverse
1/16 гулдена
1818 - 1826
Бакар, 3.01g, ø 23.5mm
KM# 282
Цена: 975.3 din.

uCoin