Индија - Португал
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Индија - Португал - Каталог кованица

Индија - Португал>Ескудо|1958 - 1961
 Период

Индија - Португал 10 центи - obverseИндија - Португал 10 центи - reverse
10 центи
1958 - 1961
Бронза, 2g, ø 18mm
KM# 30
Цена: 316.7 din.
Индија - Португал 30 центи - obverseИндија - Португал 30 центи - reverse
30 центи
1958 - 1959
Бронза, 4g, ø 22mm
KM# 31
Цена: 729.2 din.
Индија - Португал 60 центи - obverseИндија - Португал 60 центи - reverse
60 центи
1958 - 1959
Бакар-Никл, 3.5g, ø 20mm
KM# 32
Цена: 398.9 din.

Индија - Португал 1 ескудо - obverseИндија - Португал 1 ескудо - reverse
1 ескудо
1958 - 1959
Бакар-Никл, 5.6g, ø 23mm
KM# 33
Цена: 578.7 din.
Индија - Португал 3 ескудоа - obverseИндија - Португал 3 ескудоа - reverse
3 ескудоа
1958 - 1959
Бакар-Никл, 8g, ø 26.8mm
KM# 34
Цена: 558.7 din.
Индија - Португал 6 ескудоа - obverseИндија - Португал 6 ескудоа - reverse
6 ескудоа
1959
Бакар-Никл, 14g, ø 31mm
KM# 35
Цена: 965.5 din.

Индија - Португал>Рупија|1871 - 1957
 Период

Индија - Португал 3 реиса - obverseИндија - Португал 3 реиса - reverse
3 реиса
1871
Бакар, 1.9g, ø 16mm
KM# 301
Ковање
Индија - Португал 1/12 танга - obverseИндија - Португал 1/12 танга - reverse
1/12 танга
1901 - 1903
Бронза, ø 18mm
KM# 13
Цена: 1,766 din.
Индија - Португал 5 реиса - obverseИндија - Португал 5 реиса - reverse
5 реиса
1871
Бакар, 3.2g, ø 17.5mm
KM# 302
Ковање

Индија - Португал ⅛ танга - obverseИндија - Португал ⅛ танга - reverse
⅛ танга
1881 - 1886
Бакар, 3.3g, ø 21.1mm
KM# 307
Цена: 333.4 din.
Индија - Португал ⅛ танга - obverseИндија - Португал ⅛ танга - reverse
⅛ танга
1901 - 1903
Бронза, 3.1g, ø 21mm
KM# 14
Цена: 864.8 din.
Индија - Португал 10 реиса - obverseИндија - Португал 10 реиса - reverse
10 реиса
1871
Бакар, 6.5g, ø 20.5mm
KM# 303
Ковање

Индија - Португал ¼ танга - obverseИндија - Португал ¼ танга - reverse
¼ танга
1871
Бакар, 9.5g, ø 28mm
KM# 304
Ковање
Индија - Португал ¼ танга - obverseИндија - Португал ¼ танга - reverse
¼ танга
1881 - 1888
Бакар, 6.5g, ø 23mm
KM# 308
Цена: 827.3 din.
Индија - Португал ¼ танга - obverseИндија - Португал ¼ танга - reverse
¼ танга
1901 - 1903
Бронза, ø 25.5mm
KM# 15
Цена: 533 din.

Индија - Португал ½ танга - obverseИндија - Португал ½ танга - reverse
½ танга
1871
Бакар, 19.4g, ø 32.3mm
KM# 305
Ковање
Индија - Португал ½ танга - obverseИндија - Португал ½ танга - reverse
½ танга
1901 - 1903
Бронза, 12.2g, ø 30.3mm
KM# 16
Цена: 946.7 din.
Индија - Португал 1 танга - obverseИндија - Португал 1 танга - reverse
1 танга
1871
Бакар, 38.44g, ø 37mm
KM# 306
Ковање

Индија - Португал 1 танга - obverseИндија - Португал 1 танга - reverse
1 танга
1934
Бронза, 4g, ø 22mm
KM# 19
Цена: 7,651 din.
Индија - Португал 1 танга - obverseИндија - Португал 1 танга - reverse
1 танга
1947
Бронза, ø 25mm
KM# 24
Цена: 580.7 din.
Индија - Португал 1 танга - obverseИндија - Португал 1 танга - reverse
1 танга
1952
Бронза, ø 20mm
KM# 28
Цена: 392.2 din.

Индија - Португал ⅛ рупија - obverseИндија - Португал ⅛ рупија - reverse
⅛ рупија
1881
Сребро 0.917, 1.46g, ø 10.5mm
KM# 309
Цена: 3,943 din.
Индија - Португал 2 танга - obverseИндија - Португал 2 танга - reverse
2 танга
1934
Бакар-Никл, 3g, ø 19mm
KM# 20
Цена: 3,162 din.
Индија - Португал ¼ рупија - obverseИндија - Португал ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1881
Сребро 0.917, 2.92g, ø 19mm
KM# 310
Цена: 4,105 din.

Индија - Португал 4 танга - obverseИндија - Португал 4 танга - reverse
4 танга
1934
Бакар-Никл, 3g, ø 23mm
KM# 21
Цена: 7,062 din.
Индија - Португал ¼ рупија - obverseИндија - Португал ¼ рупија - reverse
¼ рупија
1947 - 1952
Бакар-Никл, 3g, ø 19mm
KM# 25
Цена: 784.5 din.
Индија - Португал ½ рупија - obverseИндија - Португал ½ рупија - reverse
½ рупија
1881 - 1882
Сребро 0.917, 5.83g, ø 24.5mm
KM# 311
Цена: 1,766 din.

Индија - Португал ½ рупија - obverseИндија - Португал ½ рупија - reverse
½ рупија
1936
Сребро 0.917, 6g, ø 25mm
KM# 23
Цена: 2,931 din.
Индија - Португал ½ рупија - obverseИндија - Португал ½ рупија - reverse
½ рупија
1947 - 1952
Бакар-Никл, ø 23.5mm
KM# 26
Цена: 1,177 din.
Индија - Португал 1 рупија - obverseИндија - Португал 1 рупија - reverse
1 рупија
1881 - 1882
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 312
Цена: 1,998 din.

Индија - Португал 1 рупија - obverseИндија - Португал 1 рупија - reverse
1 рупија
1903 - 1904
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 17
Цена: 2,619 din.
Индија - Португал 1 рупија - obverseИндија - Португал 1 рупија - reverse
1 рупија
1912
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30mm
KM# 18
Цена: 4,535 din.
Индија - Португал 1 рупија - obverseИндија - Португал 1 рупија - reverse
1 рупија
1935
Сребро 0.917, 11.66g, ø 30.7mm
KM# 22
Цена: 2,686 din.

Индија - Португал 1 рупија - obverseИндија - Португал 1 рупија - reverse
1 рупија
1947
Сребро 0.500, 12g, ø 30.3mm
KM# 27
Цена: 2,943 din.
Индија - Португал 1 рупија - obverseИндија - Португал 1 рупија - reverse
1 рупија
1952
Бакар-Никл, 12g, ø 30.3mm
KM# 29
Цена: 820.5 din.

uCoin