Јужна Африка
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Јужна Африка - Каталог кованица

Јужна Африка>Република Јужна Африка|1961 - 2019
 Период

Јужна Африка ½ цента - obverseЈужна Африка ½ цента - reverse
½ цента
1961 - 1964
Месинг, 5.6g, ø 25.5mm
KM# 56
Цена: 49.21 din.
Јужна Африка ½ цента - obverseЈужна Африка ½ цента - reverse
½ цента
1970 - 1983
Бронза, 2g, ø 16.3mm
KM# 81
Цена: 41.21 din.
Јужна Африка 1 цент - obverseЈужна Африка 1 цент - reverse
1 цент
1961 - 1964
Месинг, 9.42g, ø 31mm
KM# 57
Цена: 128.8 din.

Јужна Африка 1 цент - obverseЈужна Африка 1 цент - reverse
1 цент
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Бронза, 3g, ø 19mm
KM# 65.1
Цена: 20.02 din.
Јужна Африка 1 цент - obverseЈужна Африка 1 цент - reverse
1 цент
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Бронза, 3g, ø 19mm
KM# 65.2
Цена: 26.57 din.
Јужна Африка 1 цент - obverseЈужна Африка 1 цент - reverse
1 цент
1970 - 1989
Бронза, 3g, ø 19mm
KM# 82
Цена: 15.31 din.

Јужна Африка 1 цент - obverseЈужна Африка 1 цент - reverse
1 цент
1990 - 1995
Челик обложен Бакром, 1.5g, ø 15mm
KM# 132
Цена: 16.59 din.
Јужна Африка 1 цент - obverseЈужна Африка 1 цент - reverse
1 цент
1996
Челик обложен Бакром, 1.5g, ø 15mm
KM# 158
Цена: 22.4 din.
Јужна Африка 1 цент - obverseЈужна Африка 1 цент - reverse
1 цент
1997 - 2000
Челик обложен Бакром, 1.5g, ø 15mm
KM# 170
Цена: 14.3 din.

Јужна Африка 1 цент - obverseЈужна Африка 1 цент - reverse
1 цент
2000 - 2001
Челик обложен Бакром, 1.5g, ø 15mm
KM# 221
Цена: 46.11 din.
Јужна Африка 2 цента - obverseЈужна Африка 2 цента - reverse
2 цента
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Бронза, 4g, ø 22.45mm
KM# 66.2
Цена: 28.26 din.
Јужна Африка 2 цента - obverseЈужна Африка 2 цента - reverse
2 цента
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Бронза, 4g, ø 22.45mm
KM# 66.1
Цена: 32.97 din.

Јужна Африка 2 цента - obverseЈужна Африка 2 цента - reverse
2 цента
1970 - 1990
Бронза, 4g, ø 22.45mm
KM# 83
Цена: 18.84 din.
Јужна Африка 2 цента - obverseЈужна Африка 2 цента - reverse
2 цента
1990 - 1995
Челик обложен Бакром, 3g, ø 18mm
KM# 133
Цена: 20.02 din.
Јужна Африка 2 цента - obverseЈужна Африка 2 цента - reverse
2 цента
1996 - 2000
Челик обложен Бакром, 3g, ø 18mm
KM# 159
Цена: 24.63 din.

Јужна Африка 2 цента - obverseЈужна Африка 2 цента - reverse
2 цента
2000 - 2001
Челик обложен Бакром, 3g, ø 18mm
KM# 222
Цена: 27.08 din.
Јужна Африка 2½ цента - obverseЈужна Африка 2½ цента - reverse
2½ цента
1961 - 1964
Сребро 0.500, 1.41g, ø 16.3mm
KM# 58
Цена: 154.5 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
1961 - 1964
Сребро 0.500, 2.83g, ø 19.35mm
KM# 59
Цена: 232.3 din.

Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Никл, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 67.1
Цена: 50.14 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Никл, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 67.2
Цена: 46.27 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
1970 - 1989
Никл, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 84
Цена: 20.02 din.

Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
1990 - 1995
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 134
Цена: 19.94 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
1996 - 2000
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 160
Цена: 16.49 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2000 - 2001
Челик обложен Бакром, 4.42g, ø 21mm
KM# 223
Цена: 20.02 din.

Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2002
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 268
Цена: 43.52 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2003
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 324
Цена: 16.45 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2004
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 325
Цена: 25.87 din.

Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2005
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 291
Цена: 16.49 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2006
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 486
Цена: 16.49 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2007
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 340
Цена: 15.66 din.

Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2008
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 440
Цена: 20.02 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2009
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 464
Цена: 24.26 din.
Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2010
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 493
Цена: 23.55 din.

Јужна Африка 5 центи - obverseЈужна Африка 5 центи - reverse
5 центи
2011
Челик обложен Бакром, 4.5g, ø 21mm
KM# 500
Цена: 16.49 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
1961 - 1964
Сребро 0.500, 5.66g, ø 23.5mm
KM# 60
Цена: 362.3 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Никл, 4g, ø 20.7mm
KM# 68.1
Цена: 33.03 din.

Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Никл, 4g, ø 20.7mm
KM# 68.2
Цена: 34.15 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
1970 - 1989
Никл, 4g, ø 20.7mm
KM# 85
Цена: 22.37 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
1990 - 1995
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 135
Цена: 21.2 din.

Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
1996 - 2000
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 161
Цена: 21.2 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2000 - 2001
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 224
Цена: 21.81 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2002
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 269
Цена: 21.2 din.

Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2003
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 347
Цена: 11.78 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2004
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 326
Цена: 21.2 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2005
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 292
Цена: 37.68 din.

Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2006
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 487
Цена: 27.08 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2007
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 341
Цена: 22.37 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2008
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 441
Цена: 20.02 din.

Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2009
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 465
Цена: 30.62 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2010
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 494
Цена: 22.37 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2011
Челик обложен Бронзом, 2g, ø 16mm
KM# 501
Цена: 2.06 din.

Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2012
Челик обложен Бакром, 2g, ø 16mm
KM# 530
Цена: 21.2 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2013
Челик обложен Бакром, 2g, ø 16mm
UC# 5
Цена: 32.97 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2014
Челик обложен Бакром, 2g, ø 16mm
UC# 6
Цена: 18.84 din.

Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2015
Челик обложен Бакром, 2g, ø 16mm
UC# 13
Цена: 23.55 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2016
Челик обложен Бакром, 2g, ø 16mm
UC# 22
Цена: 34.15 din.
Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2017
Челик обложен Бакром, 2g, ø 16mm
UC# 24
Цена: 16.49 din.

Јужна Африка 10 центи - obverseЈужна Африка 10 центи - reverse
10 центи
2018
Челик обложен Бакром, 2g, ø 16mm
UC# 28
Цена: 20.12 din.
No ImageNo Image
10 центи
2019
Челик обложен Бакром, 2g, ø 16mm
UC# 29
Цена: 118.6 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
1961 - 1964
Сребро 0.500, 11.3g, ø 29mm
KM# 61
Цена: 637.1 din.

Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Никл, 6g, ø 24.2mm
KM# 69.2
Цена: 44.75 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Никл, 6g, ø 24.2mm
KM# 69.1
Цена: 64.55 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
1970 - 1990
Никл, 6g, ø 24.2mm
KM# 86
Цена: 23.55 din.

Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
1990 - 1995
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 136
Цена: 16.49 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
1996 - 2000
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 162
Цена: 17.49 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2000 - 2001
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 225
Цена: 22.28 din.

Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2002
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 270
Цена: 24.73 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2003 - 2016
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 327
Цена: 30.11 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2004 - 2017
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 328
Цена: 23.55 din.

Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2005
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 293
Цена: 17.66 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2006
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 488
Цена: 23.55 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2007
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 342
Цена: 23.55 din.

Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2008
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 442
Цена: 31.81 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2009 - 2012
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 466
Цена: 22.37 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2010 - 2013
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 495
Цена: 32.5 din.

Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2011
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
KM# 502
Цена: 29.13 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2014
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
UC# 20
Цена: 29.47 din.
Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2015
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
UC# 15
Цена: 42.39 din.

Јужна Африка 20 центи - obverseЈужна Африка 20 центи - reverse
20 центи
2018
Челик обложен Бронзом, 3.5g, ø 19mm
UC# 31
Ковање
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
1961 - 1964
Сребро 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 62
Цена: 928.3 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
Никл, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 70.2
Цена: 90.67 din.

Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
Никл, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 70.1
Цена: 74.21 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
1970 - 1990
Никл, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 87
Цена: 61.1 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
1990 - 1995
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 137
Цена: 29.44 din.

Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
1996 - 2000
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 163
Цена: 23.55 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2000 - 2001
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 226
Цена: 15.11 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2002
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 271
Цена: 43.15 din.

Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2003
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 330
Цена: 38.86 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2004
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 331
Цена: 28.25 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2005
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 294
Цена: 88.49 din.

Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2006
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 489
Цена: 22.37 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2007
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 343
Цена: 34.05 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2008
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 443
Цена: 37.63 din.

Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2009
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 467
Цена: 54.17 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2010
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 496
Цена: 30.64 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2011
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 503
Цена: 33.31 din.

Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2012
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
KM# 554
Цена: 35.13 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2013
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
UC# 14
Цена: 52.99 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2014
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
UC# 21
Цена: 48.61 din.

Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2015
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
UC# 16
Цена: 92.66 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2016
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
UC# 23
Цена: 84.57 din.
Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2017
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
UC# 25
Ковање

Јужна Африка 50 центи - obverseЈужна Африка 50 центи - reverse
50 центи
2019
Челик обложен Бронзом, 5g, ø 22mm
UC# 30
Цена: 235.5 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
1965 - 1968
Сребро 0.800, 15g, ø 32.6mm
KM# 71.1
Цена: 605.8 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
1966 - 1968
SUID-AFRIKA
Сребро 0.800, 15g, ø 32.7mm
KM# 71.2
Цена: 1,031 din.

Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
1977 - 1989
Никл, 12g, ø 31mm
KM# 88a
Цена: 72.77 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
1991 - 1995
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 138
Цена: 35.33 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
1996 - 2000
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 164
Цена: 28.27 din.

Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2000 - 2001
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 227
Цена: 36.7 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2002
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 272
Цена: 65.93 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2003
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 332
Цена: 40.04 din.

Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2004 - 2016
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 333
Цена: 23.4 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2005 - 2017
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 295
Цена: 62.52 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2006
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 490
Цена: 61.06 din.

Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2007
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 344
Цена: 60.06 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2008
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 444
Цена: 31.79 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2009
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 468
Цена: 54.17 din.

Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2010 - 2012
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 497
Цена: 56.52 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2011
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
KM# 504
Цена: 61.11 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2013
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
UC# 8
Цена: 100 din.

Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2014
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
UC# 12
Цена: 49.35 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2015
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
UC# 17
Цена: 211.3 din.
Јужна Африка 1 ранд - obverseЈужна Африка 1 ранд - reverse
1 ранд
2018
Бакар обложен Никлом, 4g, ø 20mm
UC# 27
Цена: 26.4 din.

Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
1989 - 1995
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 139
Цена: 44.75 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
1996 - 2000
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 165
Цена: 46.14 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2000 - 2001
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 228
Цена: 75.08 din.

Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2002
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 273
Цена: 63.99 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2003
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 335
Цена: 60.06 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2004 - 2016
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 336
Цена: 24.47 din.

Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2005 - 2017
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 296
Цена: 64.77 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2006 - 2018
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 491
Цена: 27.4 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2007
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 345
Цена: 71.83 din.

Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2008
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 445
Цена: 83.61 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2009
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 469
Цена: 92.8 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2010 - 2012
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 498
Цена: 48.64 din.

Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2011
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
KM# 505
Цена: 52.99 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2013
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
UC# 9
Цена: 102.8 din.
Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2014
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
UC# 10
Цена: 94.5 din.

Јужна Африка 2 ранда - obverseЈужна Африка 2 ранда - reverse
2 ранда
2015
Бакар обложен Никлом, 5.5g, ø 23mm
UC# 18
Цена: 83.32 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
1994 - 1995
Бакар обложен Никлом, 7g, ø 26mm
KM# 140
Цена: 114.2 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
1996 - 2000
Бакар обложен Никлом, 7g, ø 26mm
KM# 166
Цена: 123.4 din.

Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2000 - 2001
Бакар обложен Никлом, 7g, ø 26mm
KM# 229
Цена: 192.2 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2002
Бакар обложен Никлом, 7g, ø 26mm
KM# 274
Цена: 161.3 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2003
Бакар обложен Никлом, 7g, ø 26mm
KM# 337
Цена: 178.4 din.

Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2004 - 2016
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 281
Цена: 208.2 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2005
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 297
Цена: 223.7 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2006
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 492
Цена: 102.5 din.

Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2007
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 346
Цена: 131.9 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2008
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 446
Цена: 198.5 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2009
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 470
Цена: 234.5 din.

Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2010
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 499
Цена: 125.9 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2011
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 506
Цена: 265.7 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2012
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
KM# 555
Цена: 123.6 din.

Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2013
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
UC# 4
Цена: 216.5 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2014
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
UC# 11
Цена: 107.1 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2015
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
UC# 19
Цена: 178 din.

Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2017
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
UC# 26
Цена: 275.3 din.
Јужна Африка 5 ранда - obverseЈужна Африка 5 ранда - reverse
5 ранда
2018
Биметални: Месинг центар, Бакар-Никл прстен, 9.45g, ø 26mm
UC# 32
Ковање

Јужна Африка>Краљица Елизабета II|1953 - 1960
 Период

Јужна Африка ¼ пенија - obverseЈужна Африка ¼ пенија - reverse
¼ пенија
1953 - 1960
Бронза, 2.8g, ø 20mm
KM# 44
Цена: 114.2 din.
Јужна Африка ½ пенија - obverseЈужна Африка ½ пенија - reverse
½ пенија
1953 - 1960
Бронза, 5.6g, ø 25.6mm
KM# 45
Цена: 103.3 din.
Јужна Африка 1 пени - obverseЈужна Африка 1 пени - reverse
1 пени
1953 - 1960
Бронза, 9.6g, ø 30.8mm
KM# 46
Цена: 144.8 din.

Јужна Африка 3 пенија - obverseЈужна Африка 3 пенија - reverse
3 пенија
1953 - 1960
Сребро 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 47
Цена: 34.17 din.
Јужна Африка 6 пенија - obverseЈужна Африка 6 пенија - reverse
6 пенија
1953 - 1960
Сребро 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 48
Цена: 165 din.
Јужна Африка 1 шилинг - obverseЈужна Африка 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1953 - 1960
Сребро 0.500, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 49
Цена: 259.1 din.

Јужна Африка 2 шилинга (флорина) - obverseЈужна Африка 2 шилинга (флорина) - reverse
2 шилинга (флорина)
1953 - 1960
Сребро 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 50
Цена: 353.3 din.
Јужна Африка 2½ шилинга - obverseЈужна Африка 2½ шилинга - reverse
2½ шилинга
1953 - 1960
Сребро 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 51
Цена: 336.7 din.
Јужна Африка 5 шилинга - obverseЈужна Африка 5 шилинга - reverse
5 шилинга
1953 - 1959
Сребро 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 52
Цена: 1,340 din.

Јужна Африка ½ фунте (полусуверен) - obverseЈужна Африка ½ фунте (полусуверен) - reverse
½ фунте (полусуверен)
1953 - 1960
Злато 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 53
Ковање
Јужна Африка 1 фунта - obverseЈужна Африка 1 фунта - reverse
1 фунта
1953 - 1960
Злато 0.917, 7.99g, ø 22.05mm
KM# 54
Ковање

Јужна Африка>Краљ Џорџ VI|1937 - 1952
 Период

Јужна Африка ¼ пенија - obverseЈужна Африка ¼ пенија - reverse
¼ пенија
1937 - 1947
Бронза, 2.84g, ø 20mm
KM# 23
Цена: 120.3 din.
Јужна Африка ¼ пенија - obverseЈужна Африка ¼ пенија - reverse
¼ пенија
1948 - 1950
Бронза, 2.7g, ø 20.5mm
KM# 32.1
Цена: 169 din.
Јужна Африка ¼ пенија - obverseЈужна Африка ¼ пенија - reverse
¼ пенија
1951 - 1952
Бронза, 2.7g, ø 20.5mm
KM# 32.2
Цена: 172.4 din.

Јужна Африка ½ пенија - obverseЈужна Африка ½ пенија - reverse
½ пенија
1937 - 1947
Бронза, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 24
Цена: 12.95 din.
Јужна Африка ½ пенија - obverseЈужна Африка ½ пенија - reverse
½ пенија
1948 - 1952
Бронза, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 33
Цена: 101.1 din.
Јужна Африка 1 пени - obverseЈужна Африка 1 пени - reverse
1 пени
1937 - 1947
Бронза, 9.3g, ø 30.8mm
KM# 25
Цена: 150.8 din.

Јужна Африка 1 пени - obverseЈужна Африка 1 пени - reverse
1 пени
1948 - 1950
Бронза, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 34.1
Цена: 188.1 din.
Јужна Африка 1 пени - obverseЈужна Африка 1 пени - reverse
1 пени
1951 - 1952
Бронза, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 34.2
Цена: 135.2 din.
Јужна Африка 3 пенија - obverseЈужна Африка 3 пенија - reverse
3 пенија
1937 - 1947
Сребро 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 26
Цена: 73.21 din.

Јужна Африка 3 пенија - obverseЈужна Африка 3 пенија - reverse
3 пенија
1948 - 1950
Сребро 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 35.1
Цена: 213.9 din.
Јужна Африка 3 пенија - obverseЈужна Африка 3 пенија - reverse
3 пенија
1951 - 1952
Сребро 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 35.2
Цена: 200.8 din.
Јужна Африка 6 пенија - obverseЈужна Африка 6 пенија - reverse
6 пенија
1937 - 1947
Сребро 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 27
Цена: 107.8 din.

Јужна Африка 6 пенија - obverseЈужна Африка 6 пенија - reverse
6 пенија
1948 - 1950
Сребро 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 36.1
Цена: 211.1 din.
Јужна Африка 6 пенија - obverseЈужна Африка 6 пенија - reverse
6 пенија
1951 - 1952
Сребро 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 36.2
Цена: 227.5 din.
Јужна Африка 1 шилинг - obverseЈужна Африка 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1937 - 1947
Сребро 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 28
Цена: 464.8 din.

Јужна Африка 1 шилинг - obverseЈужна Африка 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1948 - 1950
Сребро 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 37.1
Цена: 217.2 din.
Јужна Африка 1 шилинг - obverseЈужна Африка 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1951 - 1952
Сребро 0.500, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 37.2
Цена: 681.3 din.
Јужна Африка 2 шилинга (флорина) - obverseЈужна Африка 2 шилинга (флорина) - reverse
2 шилинга (флорина)
1937 - 1947
Сребро 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 29
Цена: 559.3 din.

Јужна Африка 2 шилинга (флорина) - obverseЈужна Африка 2 шилинга (флорина) - reverse
2 шилинга (флорина)
1948 - 1950
Сребро 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 38.1
Ковање
Јужна Африка 2 шилинга (флорина) - obverseЈужна Африка 2 шилинга (флорина) - reverse
2 шилинга (флорина)
1951 - 1952
Сребро 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 38.2
Цена: 501.9 din.
Јужна Африка 2½ шилинга - obverseЈужна Африка 2½ шилинга - reverse
2½ шилинга
1937 - 1947
Сребро 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 30
Цена: 1,158 din.

No ImageNo Image
2½ шилинга
1948 - 1950
Сребро 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 39.1
Ковање
Јужна Африка 2½ шилинга - obverseЈужна Африка 2½ шилинга - reverse
2½ шилинга
1951 - 1952
Сребро 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 39.2
Цена: 1,271 din.
Јужна Африка 5 шилинга - obverseЈужна Африка 5 шилинга - reverse
5 шилинга
1947
Сребро 0.800, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 31
Цена: 1,893 din.

Јужна Африка 5 шилинга - obverseЈужна Африка 5 шилинга - reverse
5 шилинга
1948 - 1950
Сребро 0.800, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 40.1
Цена: 1,635 din.
Јужна Африка 5 шилинга - obverseЈужна Африка 5 шилинга - reverse
5 шилинга
1951
Сребро 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 40.2
Цена: 2,606 din.
Јужна Африка ½ фунте (полусуверен) - obverseЈужна Африка ½ фунте (полусуверен) - reverse
½ фунте (полусуверен)
1952
Злато 0.917, 3.99g, ø 18.1mm
KM# 42
Ковање

Јужна Африка 1 фунта - obverseЈужна Африка 1 фунта - reverse
1 фунта
1952
Злато 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 43
Ковање

Јужна Африка>Краљ Џорџ V|1923 - 1936
 Период

Јужна Африка ¼ пенија - obverseЈужна Африка ¼ пенија - reverse
¼ пенија
1923 - 1924
Бронза, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.1
Цена: 825.7 din.
Јужна Африка ¼ пенија - obverseЈужна Африка ¼ пенија - reverse
¼ пенија
1928 - 1931
Бронза, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.2
Цена: 528.9 din.
Јужна Африка ¼ пенија - obverseЈужна Африка ¼ пенија - reverse
¼ пенија
1931 - 1935
Бронза, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.3
Цена: 214 din.

Јужна Африка ½ пенија - obverseЈужна Африка ½ пенија - reverse
½ пенија
1923 - 1926
Бронза, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.1
Цена: 516.7 din.
Јужна Африка ½ пенија - obverseЈужна Африка ½ пенија - reverse
½ пенија
1928 - 1931
Бронза, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.2
Цена: 159.4 din.
Јужна Африка ½ пенија - obverseЈужна Африка ½ пенија - reverse
½ пенија
1932 - 1936
Бронза, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.3
Цена: 107.8 din.

Јужна Африка 1 пени - obverseЈужна Африка 1 пени - reverse
1 пени
1923 - 1924
Бронза, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.1
Цена: 516.8 din.
Јужна Африка 1 пени - obverseЈужна Африка 1 пени - reverse
1 пени
1926 - 1930
Бронза, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.2
Цена: 315.6 din.
Јужна Африка 1 пени - obverseЈужна Африка 1 пени - reverse
1 пени
1931 - 1936
Бронза, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.3
Цена: 283.8 din.

Јужна Африка 3 пенија - obverseЈужна Африка 3 пенија - reverse
3 пенија
1923 - 1925
Сребро 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15A
Цена: 647.1 din.
Јужна Африка 3 пенија - obverseЈужна Африка 3 пенија - reverse
3 пенија
1925 - 1930
Сребро 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15.1
Цена: 242.1 din.
Јужна Африка 3 пенија - obverseЈужна Африка 3 пенија - reverse
3 пенија
1932 - 1936
Сребро 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15.2
Цена: 239.9 din.

Јужна Африка 6 пенија - obverseЈужна Африка 6 пенија - reverse
6 пенија
1923 - 1924
Сребро 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16А
Цена: 1,206 din.
Јужна Африка 6 пенија - obverseЈужна Африка 6 пенија - reverse
6 пенија
1925 - 1930
Сребро 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16.1
Цена: 378.3 din.
Јужна Африка 6 пенија - obverseЈужна Африка 6 пенија - reverse
6 пенија
1931 - 1936
Сребро 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16.2
Цена: 359.2 din.

Јужна Африка 1 шилинг - obverseЈужна Африка 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1923 - 1924
Сребро 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.1
Цена: 744.5 din.
Јужна Африка 1 шилинг - obverseЈужна Африка 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1926 - 1930
Сребро 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.2
Цена: 416.5 din.
Јужна Африка 1 шилинг - obverseЈужна Африка 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1931 - 1936
Сребро 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.3
Цена: 611.2 din.

Јужна Африка 2 шилинга (флорина) - obverseЈужна Африка 2 шилинга (флорина) - reverse
2 шилинга (флорина)
1923 - 1930
Сребро 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 18
Цена: 773.7 din.
Јужна Африка 2 шилинга (флорина) - obverseЈужна Африка 2 шилинга (флорина) - reverse
2 шилинга (флорина)
1932 - 1936
Сребро 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 22
Цена: 727.5 din.
Јужна Африка 2½ шилинга - obverseЈужна Африка 2½ шилинга - reverse
2½ шилинга
1923 - 1925
Сребро 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.1
Цена: 1,577 din.

Јужна Африка 2½ шилинга - obverseЈужна Африка 2½ шилинга - reverse
2½ шилинга
1926 - 1930
Сребро 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.2
Цена: 606.5 din.
Јужна Африка 2½ шилинга - obverseЈужна Африка 2½ шилинга - reverse
2½ шилинга
1931 - 1936
Сребро 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.3
Цена: 1,065 din.
Јужна Африка ½ суверена - obverseЈужна Африка ½ суверена - reverse
½ суверена
1923 - 1926
Злато 0.917, 3.99g, ø 18.1mm
KM# 20
Ковање

Јужна Африка 1 суверен - obverseЈужна Африка 1 суверен - reverse
1 суверен
1923 - 1928
Злато 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 21
Цена: 43,569 din.
Јужна Африка 1 суверен - obverseЈужна Африка 1 суверен - reverse
1 суверен
1929 - 1932
Злато 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# A22
Ковање

uCoin