Јужна Родезија
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Јужна Родезија - Каталог кованица

Јужна Родезија>Британска колонија|1932 - 1955
 Период

Јужна Родезија ½ пенија - obverseЈужна Родезија ½ пенија - reverse
½ пенија
1934 - 1936
Бакар-Никл, 2.85g, ø 21mm
KM# 6
Цена: 788.3 din.
Јужна Родезија ½ пенија - obverseЈужна Родезија ½ пенија - reverse
½ пенија
1938 - 1939
Бакар-Никл, 2.85g, ø 21mm
KM# 14
Цена: 274.5 din.
Јужна Родезија ½ пенија - obverseЈужна Родезија ½ пенија - reverse
½ пенија
1942 - 1944
Бронза, 2.99g, ø 21mm
KM# 14a
Цена: 152.7 din.

Јужна Родезија ½ пенија - obverseЈужна Родезија ½ пенија - reverse
½ пенија
1951 - 1952
Бронза, 2.99g, ø 21mm
KM# 26
Цена: 365.6 din.
Јужна Родезија ½ пенија - obverseЈужна Родезија ½ пенија - reverse
½ пенија
1954
Бронза, 2.99g, ø 21mm
KM# 28
Цена: 253.6 din.
Јужна Родезија 1 пени - obverseЈужна Родезија 1 пени - reverse
1 пени
1934 - 1936
Бакар-Никл, 6.5g, ø 27mm
KM# 7
Цена: 426.2 din.

Јужна Родезија 1 пени - obverseЈужна Родезија 1 пени - reverse
1 пени
1937 - 1942
Бакар-Никл, 6.5g, ø 27mm
KM# 8
Цена: 239.1 din.
Јужна Родезија 1 пени - obverseЈужна Родезија 1 пени - reverse
1 пени
1942 - 1947
Бронза, 6.5g, ø 27mm
KM# 8a
Цена: 276.2 din.
Јужна Родезија 1 пени - obverseЈужна Родезија 1 пени - reverse
1 пени
1949 - 1952
Бронза, 6.5g, ø 27mm
KM# 25
Цена: 286.3 din.

Јужна Родезија 1 пени - obverseЈужна Родезија 1 пени - reverse
1 пени
1954
Бронза, 6.5g, ø 27mm
KM# 29
Цена: 2,237 din.
Јужна Родезија 3 пенија - obverseЈужна Родезија 3 пенија - reverse
3 пенија
1932 - 1936
Сребро 0.925, 1.41g, ø 16mm
KM# 1
Цена: 566.8 din.
Јужна Родезија 3 пенија - obverseЈужна Родезија 3 пенија - reverse
3 пенија
1937
Сребро 0.925, 1.41g, ø 16mm
KM# 9
Цена: 607.4 din.

Јужна Родезија 3 пенија - obverseЈужна Родезија 3 пенија - reverse
3 пенија
1939 - 1942
Сребро 0.925, 1.41g, ø 16mm
KM# 16
Цена: 310.8 din.
Јужна Родезија 3 пенија - obverseЈужна Родезија 3 пенија - reverse
3 пенија
1944 - 1946
Сребро 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 16a
Цена: 176.8 din.
Јужна Родезија 3 пенија - obverseЈужна Родезија 3 пенија - reverse
3 пенија
1947
Бакар-Никл, 1.41g, ø 16mm
KM# 16b
Цена: 353.1 din.

Јужна Родезија 3 пенија - obverseЈужна Родезија 3 пенија - reverse
3 пенија
1948 - 1952
Бакар-Никл, 1.41g, ø 16mm
KM# 20
Цена: 260.1 din.
Јужна Родезија 6 пенија - obverseЈужна Родезија 6 пенија - reverse
6 пенија
1932 - 1936
Сребро 0.925, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 2
Цена: 743.6 din.
Јужна Родезија 6 пенија - obverseЈужна Родезија 6 пенија - reverse
6 пенија
1937
Сребро 0.925, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 10
Цена: 875.9 din.

Јужна Родезија 6 пенија - obverseЈужна Родезија 6 пенија - reverse
6 пенија
1939 - 1942
Сребро 0.925, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 17
Цена: 133.5 din.
Јужна Родезија 6 пенија - obverseЈужна Родезија 6 пенија - reverse
6 пенија
1944 - 1946
Сребро 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 17a
Цена: 2,692 din.
Јужна Родезија 6 пенија - obverseЈужна Родезија 6 пенија - reverse
6 пенија
1947
Бакар-Никл, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 17b
Цена: 359.6 din.

Јужна Родезија 6 пенија - obverseЈужна Родезија 6 пенија - reverse
6 пенија
1948 - 1952
Бакар-Никл, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 21
Цена: 305.9 din.
Јужна Родезија 1 шилинг - obverseЈужна Родезија 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1932 - 1936
Сребро 0.925, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 3
Цена: 1,079 din.
Јужна Родезија 1 шилинг - obverseЈужна Родезија 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1937
Сребро 0.925, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 11
Ковање

Јужна Родезија 1 шилинг - obverseЈужна Родезија 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1939 - 1942
Сребро 0.925, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 18
Цена: 2,355 din.
Јужна Родезија 1 шилинг - obverseЈужна Родезија 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1944 - 1946
Сребро 0.500, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 18a
Цена: 2,857 din.
Јужна Родезија 1 шилинг - obverseЈужна Родезија 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1947
Бакар-Никл, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 18b
Цена: 356.6 din.

Јужна Родезија 1 шилинг - obverseЈужна Родезија 1 шилинг - reverse
1 шилинг
1948 - 1952
Бакар-Никл, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 22
Цена: 205.9 din.
Јужна Родезија 2 шилинга - obverseЈужна Родезија 2 шилинга - reverse
2 шилинга
1932 - 1936
Сребро 0.925, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 4
Цена: 1,878 din.
Јужна Родезија 2 шилинга - obverseЈужна Родезија 2 шилинга - reverse
2 шилинга
1937
Сребро 0.925, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 12
Цена: 35,369 din.

Јужна Родезија 2 шилинга - obverseЈужна Родезија 2 шилинга - reverse
2 шилинга
1939 - 1942
Сребро 0.925, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 19
Ковање
Јужна Родезија 2 шилинга - obverseЈужна Родезија 2 шилинга - reverse
2 шилинга
1944 - 1946
Сребро 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 19a
Ковање
Јужна Родезија 2 шилинга - obverseЈужна Родезија 2 шилинга - reverse
2 шилинга
1947
Бакар-Никл, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 19b
Цена: 563.3 din.

Јужна Родезија 2 шилинга - obverseЈужна Родезија 2 шилинга - reverse
2 шилинга
1948 - 1952
Бакар-Никл, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 23
Цена: 295.9 din.
Јужна Родезија 2 шилинга - obverseЈужна Родезија 2 шилинга - reverse
2 шилинга
1954
Бакар-Никл, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 30
Цена: 7,793 din.
Јужна Родезија ½ круне - obverseЈужна Родезија ½ круне - reverse
½ круне
1932 - 1936
Сребро 0.925, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 5
Цена: 3,246 din.

Јужна Родезија ½ круне - obverseЈужна Родезија ½ круне - reverse
½ круне
1937
Сребро 0.925, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 13
Цена: 4,289 din.
Јужна Родезија ½ круне - obverseЈужна Родезија ½ круне - reverse
½ круне
1938 - 1942
Сребро 0.925, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 15
Цена: 1,485 din.
Јужна Родезија ½ круне - obverseЈужна Родезија ½ круне - reverse
½ круне
1944 - 1946
Сребро 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 15a
Ковање

Јужна Родезија ½ круне - obverseЈужна Родезија ½ круне - reverse
½ круне
1947
Бакар-Никл, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 15b
Цена: 599 din.
Јужна Родезија ½ круне - obverseЈужна Родезија ½ круне - reverse
½ круне
1948 - 1952
Бакар-Никл, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 24
Цена: 397.7 din.
Јужна Родезија ½ круне - obverseЈужна Родезија ½ круне - reverse
½ круне
1954
Бакар-Никл, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 31
Ковање

uCoin