Шпанија - Грађански рат
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Шпанија - Грађански рат - Каталог кованица

Шпанија - Грађански рат>IBI|1937 - 1937
 Период

No ImageNo Image
25 центи
1937
Бакар, 4g, ø 24mm
KM# 1
Ковање
No ImageNo Image
1 пезета
1937
Никл-месинг, 5.88g, ø 24mm
KM# 2
Ковање

Шпанија - Грађански рат>Segarra de Gaia|1937 - 1937
 Период

Шпанија - Грађански рат 1 пезета - obverseШпанија - Грађански рат 1 пезета - reverse
1 пезета
1937
Бакар-Никл, 3.75g, ø 23.9mm
KM# 1
Ковање
No ImageNo Image
1 пезета
1937
Бакар, 3.5g, ø 23.9mm
KM# 1a
Ковање
No ImageNo Image
1 пезета
1937
Месинг, 2.1g, ø 25mm
KM# 2
Ковање

Шпанија - Грађански рат>Asturias and Leon|1936 - 1939
 Период

Шпанија - Грађански рат 50 центи - obverseШпанија - Грађански рат 50 центи - reverse
50 центи
1937
Бакар-Никл, 2.77g, ø 21.2mm
KM# 1
Цена: 4,217 din.
Шпанија - Грађански рат 1 пезета - obverseШпанија - Грађански рат 1 пезета - reverse
1 пезета
1937
Бакар, 4.76g, ø 23mm
KM# 2
Цена: 3,699 din.
Шпанија - Грађански рат 2 пезете - obverseШпанија - Грађански рат 2 пезете - reverse
2 пезете
1937
Бакар-Никл, 8g, ø 27mm
KM# 3
Цена: 2,046 din.

Шпанија - Грађански рат>Menorca|1936 - 1939
 Период

Шпанија - Грађански рат 5 центи - obverseШпанија - Грађански рат 5 центи - reverse
5 центи
1937
Месинг, 1.2g, ø 13.5mm
KM# 1
Цена: 9,996 din.
Шпанија - Грађански рат 10 центи - obverseШпанија - Грађански рат 10 центи - reverse
10 центи
1937
Месинг, 1.45g, ø 15mm
KM# 2
Цена: 3,880 din.
Шпанија - Грађански рат 25 центи - obverseШпанија - Грађански рат 25 центи - reverse
25 центи
1937
Месинг, 2.25g, ø 17mm
KM# 3
Цена: 3,147 din.

Шпанија - Грађански рат 1 пезета - obverseШпанија - Грађански рат 1 пезета - reverse
1 пезета
1937
Месинг, 3g, ø 19mm
KM# 4
Цена: 2,850 din.
Шпанија - Грађански рат 2½ пезета - obverseШпанија - Грађански рат 2½ пезета - reverse
2½ пезета
1937
Месинг, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 5
Цена: 9,408 din.

Шпанија - Грађански рат>L'Ametlla del Vallès|1936 - 1939
 Период

Шпанија - Грађански рат 25 центи - obverseШпанија - Грађански рат 25 центи - reverse
25 центи
1937
Месинг, 1.73g, ø 26mm
KM# 1
Цена: 340.9 din.
Шпанија - Грађански рат 50 центи - obverseШпанија - Грађански рат 50 центи - reverse
50 центи
1937
Алуминијум, 1.28g, ø 19.5mm
KM# 2.1
Ковање
Шпанија - Грађански рат 1 пезета - obverseШпанија - Грађански рат 1 пезета - reverse
1 пезета
1937
Алуминијум, 1.76g, ø 26mm
KM# 3.1
Цена: 1,882 din.

Шпанија - Грађански рат>Santander, Palencia and Burgos|1936 - 1939
 Период

Шпанија - Грађански рат 50 центи - obverseШпанија - Грађански рат 50 центи - reverse
50 центи
1937
Бакар-Никл, 2.45g, ø 20mm
KM# 1
Цена: 3,078 din.
Шпанија - Грађански рат 1 пезета - obverseШпанија - Грађански рат 1 пезета - reverse
1 пезета
1937
Бакар-Никл, 5.37g, ø 23mm
KM# 2
Цена: 1,588 din.

Шпанија - Грађански рат>Euzkadi|1936 - 1939
 Период

Шпанија - Грађански рат 1 пезета - obverseШпанија - Грађански рат 1 пезета - reverse
1 пезета
1937
Никл, 3.9g, ø 22mm
KM# 1
Цена: 1,134 din.
Шпанија - Грађански рат 2 пезете - obverseШпанија - Грађански рат 2 пезете - reverse
2 пезете
1937
Никл, 8.5g, ø 26mm
KM# 2
Цена: 1,154 din.

uCoin